Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO

Rozdział 1
Otoczenie marketingowe hotelu
1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2 Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3 Cele i etapy badań marketingowych.

Rozdział 2
Działania i instrumenty marketingowe
2.1. Usługa hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.

Rozdział 3
Strategie marketingowe
3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu usługowego.

Rozdział 4
Marketing w hotelu
4.1 Struktura marketingowa w hotelu
4.1.1 Dział marketingu a inne działy
4.1.2 Rola i odpowiedzialność menedżera ds. marketingu
4.1.3 Zasoby ludzkie i finansowe
4.2 Marketing cyfrowy
4.2.1 Wykorzystanie mediów społecznościowych
4.2.2 SEO i reklama internetowa
4.2.3 Analiza danych i narzędzia analityczne
4.3 Komunikacja z klientem
4.3.1 Techniki budowania relacji z klientem
4.3.2 Programy lojalnościowe
4.3.3 Zarządzanie reputacją online

Wnioski
Bibliografia

Wstęp

W obliczu rosnącej konkurencji w sektorze hotelarskim, zarządzanie marketingiem stało się nie tylko priorytetem, ale wręcz koniecznością dla każdego zakładu hotelarskiego, który zamierza przetrwać i odnieść sukces na rynku. Kiedyś pojęcie „hotel” kojarzone było głównie z miejscem noclegowym. Dziś to kompleksowe centrum usług, oferujące nie tylko miejsce do spania, ale także gastronomię, rozrywkę, a nawet kompleksowe usługi spa i wellness. W tak złożonym ekosystemie jakim jest współczesny zakład hotelarski, marketing pełni rolę kluczową w budowaniu relacji z klientem, kreowaniu pozytywnego wizerunku i, co za tym idzie, generowaniu dochodu.

Jednakże, jak w praktyce wygląda marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego? Czy jest to tylko jeden z działów czy może integralna część działania każdego pracownika? Jakie są najlepsze praktyki i jak wykorzystać dostępne narzędzia, aby maksymalnie efektywnie pozyskiwać i zatrzymywać klientów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w niniejszej pracy dyplomowej.

Niniejsza praca podzielona jest na cztery główne rozdziały. Pierwszy z nich, zatytułowany „Otoczenie marketingowe hotelu,” jest wprowadzeniem do kontekstu, w jakim działa marketing hotelarski. Omówione zostaną podstawowe elementy otoczenia, jak również znaczenie różnych rodzajów informacji i etapów badań marketingowych, które są niezbędne do zrozumienia i analizy potrzeb klientów.

Drugi rozdział, „Działania i instrumenty marketingowe,” koncentruje się na taktycznych aspektach zarządzania marketingiem w hotelarstwie. Czyli, jak zastosować różne narzędzia marketingowe, takie jak produkt, cena, miejsce i promocja, aby osiągnąć cel – zadowolenie klienta i zysk dla zakładu hotelarskiego.

Trzeci rozdział, „Strategie marketingowe,” kieruje uwagę na poziom strategiczny. Tu główny nacisk położony zostanie na różne strategie marketingowe, które zakład hotelarski może zastosować w celu długoterminowego rozwoju i przewagi konkurencyjnej.

Czwarty i ostatni rozdział, „Marketing w hotelu,” jest praktycznym spojrzeniem na struktury organizacyjne i działania marketingowe w kontekście hotelarstwa. Omówione zostaną tutaj zarówno klasyczne, jak i nowoczesne narzędzia i praktyki marketingowe, z uwzględnieniem cyfrowych kanałów komunikacji i analizy danych.

Praca ta, oparta na literaturze przedmiotu, analizie przypadków i własnych badaniach, ma za cel dostarczenie kompleksowego i praktycznego przeglądu zagadnień związanych z marketingiem w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego. Oczekuje się, że przyniesie ona wartość nie tylko studentom i badaczom zainteresowanym tym sektorem, ale także praktykom – menedżerom i właścicielom hoteli, którzy chcą zrozumieć, jak efektywnie zarządzać marketingiem w swoich organizacjach.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print