Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO

Rozdział 1
Otoczenie marketingowe hotelu
1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2 Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3 Cele i etapy badań marketingowych.

Rozdział 2
Działania i instrumenty marketingowe
2.1. Usługa hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.

Rozdział 3
Strategie marketingowe
3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu usługowego.

Rozdział 4
Marketing w hotelu

Rozdział 5
Wnioski

Rozdział 6
Bibliografia

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print