Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce

JAKOŚĆ USŁUG A KATEGORYZACJA ZAKŁADÓW HOTELARSKICH W POLSCE

Wstęp……………………………………………………………………………………………..4
Usługa hotelarska………………………………………………………………………………….5
Zakres usług hotelarskich………………………………………………………………………….6
Kategoryzacja zakładów hotelarskich………………………………………………………………..14

Rozdział pierwszy…………………………………………………………………………………16
Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce………………………………………………………16
Część gastronomiczna w hotelu…………………………………………………………………….21
Personel hotelu – wymagania………………………………………………………………………..23

Rozdział drugi……………………………………………………………………………………27
Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji i Niemczech………………………………………..27
Francja…………………………………………………………………………………………..27
Niemcy……………………………………………………………………………………………30

Rozdział trzeci…………………………………………………………………………………..32
Aspekty oceny jakości usług hotelarskich………………………………………………………….32
Punkt widzenia klienta……………………………………………………………………………34
Punkt widzenia instytucji kontrolujących…………………………………………………………..35
Jakość jako pojęcie obiektywne……………………………………………………………………37

Wnioski końcowe…………………………………………………………………………………..39

Bibliografia………………………………………………………………………………………40