Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku

PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH DO 2020 ROKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I OCENA BYŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
1.1 Niewydolność starego systemu emerytalnego
1.2 Przesłanki nowej reformy ubezpieczeń społecznych
1.3 Podstawowe założenia i cele reformy systemu ubezpieczeń społecznych
1.4 Nowy system emerytalno – rentowy. Zasady nowego systemu
1.5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie systemu

ROZDZIAŁ II REFORMA EMERYTALNA
2.1 Założenia reformy ubezpieczeń
2.2 I filar – oparty na zasadach ZUS
2.3. II filar, tzw. kapitałowy
2.3.1 Podstawowe cele towarzystw i funduszy emerytalnych
2.4 III filar – pracowniczy program emerytalny
2.4.1 Pojęcie i źródła prawa
2.4.2 Kto może oferować pracownicze programy emerytalne
2.4.3 Osoby uprawnione do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym
2.4.4 Formy pracowniczych programów emerytalnych
2.4.5 Tryb tworzenia III filaru
2.4.6 Zakaz dyskryminacji w zakładowej umowie emerytalnej
2.4.7 Pracownicza umowa emerytalna

ROZDZIAŁ III WPŁYW BEZROBOCIA NA SYSTEM EMERYTALNY
3.1 Sytuacja bezrobotnych
3.2 Strategia na przyszłość
3.3 Stan bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw

ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH
4.1 Finansowanie działalności funduszy emerytalnych
4.2 Koszty ponoszone przez fundusz emerytalny
4.3 Działalność lokacyjna funduszy – dozwolone kategorie lokat
4.4 Inwestowanie poza granicami Polski
4.5 Zakazy inwestowania
4.6 Zmiana wyceny aktywów i zobowiązań funduszy
4.7 Ocena skutków przyszłego lokowania przez fundusze

ZAKOŃCZENIE

Plan wdrażania reformy systemu emerytalnego
Wzór pracowniczej umowy emerytalnej
Ważniejsze akty prawne regulujące działalność funduszy emerytalnych

BIBLIOGRAFIA

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę

image_pdfimage_print