Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku

PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH DO 2020 ROKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I OCENA BYŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
1.1 Niewydolność starego systemu emerytalnego
1.2 Przesłanki nowej reformy ubezpieczeń społecznych
1.3 Podstawowe założenia i cele reformy systemu ubezpieczeń społecznych
1.4 Nowy system emerytalno – rentowy. Zasady nowego systemu
1.5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie systemu

ROZDZIAŁ II REFORMA EMERYTALNA
2.1 Założenia reformy ubezpieczeń
2.2 I filar – oparty na zasadach ZUS
2.3. II filar, tzw. kapitałowy
2.3.1 Podstawowe cele towarzystw i funduszy emerytalnych
2.4 III filar – pracowniczy program emerytalny
2.4.1 Pojęcie i źródła prawa
2.4.2 Kto może oferować pracownicze programy emerytalne
2.4.3 Osoby uprawnione do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym
2.4.4 Formy pracowniczych programów emerytalnych
2.4.5 Tryb tworzenia III filaru
2.4.6 Zakaz dyskryminacji w zakładowej umowie emerytalnej
2.4.7 Pracownicza umowa emerytalna

ROZDZIAŁ III WPŁYW BEZROBOCIA NA SYSTEM EMERYTALNY
3.1 Sytuacja bezrobotnych
3.2 Strategia na przyszłość
3.3 Stan bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw

ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH
4.1 Finansowanie działalności funduszy emerytalnych
4.2 Koszty ponoszone przez fundusz emerytalny
4.3 Działalność lokacyjna funduszy – dozwolone kategorie lokat
4.4 Inwestowanie poza granicami Polski
4.5 Zakazy inwestowania
4.6 Zmiana wyceny aktywów i zobowiązań funduszy
4.7 Ocena skutków przyszłego lokowania przez fundusze

ZAKOŃCZENIE

Plan wdrażania reformy systemu emerytalnego
Wzór pracowniczej umowy emerytalnej
Ważniejsze akty prawne regulujące działalność funduszy emerytalnych

BIBLIOGRAFIA

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print