Samobójstwa wśród młodzieży w opinii uczniów liceum

Samobójstwa wśród młodzieży stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Są one trzecią najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do ryzyka samobójstwa wśród młodzieży. Niektóre z nich to: depresja i inne zaburzenia psychiczne, problemy w szkole lub w relacjach z rówieśnikami, trudne warunki rodzinne, traumy z przeszłości, używanie narkotyków lub alkoholu, a także dostępność metod samobójczych.

Aby zapobiegać samobójstwom wśród młodzieży, ważne jest zwiększenie świadomości na temat tego problemu oraz udostępnienie młodzieży odpowiedniej pomocy. Rodzice, nauczyciele i inni dorośli w otoczeniu młodzieży powinni być przeszkoleni, aby potrafili rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i udzielać odpowiedniej pomocy dzieciom i młodzieży.

Dostępne są również specjalistyczne programy zapobiegania samobójstwom dla młodzieży, które obejmują zarówno interwencje indywidualne, jak i grupowe. Warto też zwrócić uwagę na dostępność telefonów zaufania, które udzielają bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologicznej.

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA SAMOBÓJSTW WŚRÓD MŁODZIEŻY W LITERATURZE PRZEDMIOTU 3
1. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójców 3
2. Wybrane typologie samobójstw 11
3. Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców 14
4. Badania dotyczące zjawiska samobójstw 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22
1. Cel, przedmiot i podmiot badań 22
2. Dobór badanej populacji 23
3. Pytania badawcze i hipotezy 24
4. Metody i techniki badań 30
5. Charakterystyka badanej grupy i organizacja badań 36

BIBLIOGRAFIA 39
ANEKS – ANKIETA  41

Celem niniejszych badań jest przedstawienie opinii uczniów liceum klas I-III na temat samobójstw wśród młodzieży.

Przedmiot badań wyznacza z reguły kierunek procesu badawczego.

Przedmiotem badań własnych jest zjawisko samobójstw wśród młodzieży, jego przyczyn oraz skutków.

Natomiast podmiotem badań są uczniowie klas I-III liceum.

Postawione problemy badawcze przedstawiają się następująco:

1. O jakich powodach samobójstw kolegów można mówić w opinii młodzieży licealnej?

2. Jaka tematyka rozmów pojawia się pomiędzy rówieśnikami?

3. Czy o zjawisku samobójstwa można powiedzieć, że może być ono usprawiedliwione jakimiś poważnymi powodami?

4. Czy w opinii młodzieży licealnej, mediach mogą informować o popełnionych samobójstwach, bądź próbach samobójczych?

5. Jakie są powody, wg młodzieży licealnej popełniania samobójstw przez ludzi młodych?

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print