Samobójstwa wśród młodzieży w opinii uczniów liceum

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA SAMOBÓJSTW WŚRÓD MŁODZIEŻY W LITERATURZE PRZEDMIOTU 3
1. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójców 3
2. Wybrane typologie samobójstw 11
3. Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców 14
4. Badania dotyczące zjawiska samobójstw 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22
1. Cel, przedmiot i podmiot badań 22
2. Dobór badanej populacji 23
3. Pytania badawcze i hipotezy 24
4. Metody i techniki badań 30
5. Charakterystyka badanej grupy i organizacja badań 36

BIBLIOGRAFIA 39
ANEKS – ANKIETA  41

Celem niniejszych badań jest przedstawienie opinii uczniów liceum klas I-III na temat samobójstw wśród młodzieży.

Przedmiot badań wyznacza z reguły kierunek procesu badawczego.

Przedmiotem badań własnych jest zjawisko samobójstw wśród młodzieży, jego przyczyn oraz skutków.

Natomiast podmiotem badań są uczniowie klas I-III liceum.

Postawione problemy badawcze przedstawiają się następująco:

1. O jakich powodach samobójstw kolegów można mówić w opinii młodzieży licealnej?

2. Jaka tematyka rozmów pojawia się pomiędzy rówieśnikami?

3. Czy o zjawisku samobójstwa można powiedzieć, że może być ono usprawiedliwione jakimiś poważnymi powodami?

4. Czy w opinii młodzieży licealnej, mediach mogą informować o popełnionych samobójstwach, bądź próbach samobójczych?

5. Jakie są powody, wg młodzieży licealnej popełniania samobójstw przez ludzi młodych?

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print