Dziecko z ADHD w szkole

Wprowadzenie

1. Definicja ADHD w literaturze

2. Przyczyny występowania ADHD u dzieci

3. Rozpoznanie objawów ADHD

4. Leczenie ADHD

5. Postępowanie pedagogiczne

Zakończenie

Bibliografia

Wprowadzenie

Zespół zaburzeń uwagi ma podłoże w biologii mózgu i centralnego układu nerwowego. Choć czynniki środowiskowe wpływa­ją na zmiany kierunku ADHD w różnych okresach życia, większość specjalistów w tej dziedzinie podziela opinię, że charakterystyczne problemy ludzi cierpiących na ADHD wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania neurobiologicznego. Właśnie zrozumienie roli czyn­nika biologicznego w powstawaniu syndromu zrewolucjonizowało nasze myślenie o ADHD w ostatniej dekadzie. Pozwoliło również skutecznie je leczyć, jak to obecnie czynimy[1].

Dokładny mecha­nizm powstawania ADHD pozostaje nadal nieznany. Nie istnieje takie uszkodzenie mózgu, taki system neuroprzekaźników ani gen, który uznalibyśmy jednoznacznie za wywołujący ADHD. Dokładne badania mózgu związane z ADHD jak dotąd nie przyniosły rozwiązania, po części z powodu ogromnej złożoności systemu kierującego uwagą.

System kierujący uwagą angażuje, w ten czy inny sposób, nie­mal wszystkie struktury w mózgu. Zarządza naszą świadomością, procesem budzenia się, naszymi czynnościami i reakcjami. Dowody neurobiologiczne wskazują na to, że syndrom ma swoje podłoże w centralnym układzie nerwowym.

To, w jaki sposób psycholodzy i badacze medycyny schyłku XIX stulecia definiowali naturę i przyczyny ADHD, opierając się na własnych sądach i intuicji, stanowi fascynującą historię myślenia dedukcyjnego połączonego z ogromną wytrwałością.

Nie da się ustalić, kiedy wszystko się zaczęło. Z pewnością objawy ADHD towarzyszyły ludziom, od kiedy zaczęli kodyfikować przeszłość. Jednak nowoczesna historia ADHD, historia dostrzegania objawów w świecie norm moralnych i kary oraz przenoszenia ich do świata nauki  zaczęła się gdzieś na przełomie XIX i XX wieku.

[1] E.M. Hallowell, J.Ratey, W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Wyd. Media rodzina, Poznań 2004,  s. 312-313.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print