Forma, treść i charakter prawny porozumienia o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych

Wolontariat jest to trudny do dokładnego definiowania stosunek cywilnoprawny. jednak nie jest jednoznaczny ze stosunkiem pracy. Decyduje o tym forma świadczeń, która jest nieodpłatna. Wolontariusz jest osobą, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje świadczenia na założeniach zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podpisaną w 2003 roku.[1].

Założenia te precyzyjnie ustalają miejsce, gdzie wolontariusze mogą „funkcjonować”. Do wolontariatu należą; organizacje pozarządowe, zwłaszcza w zakresie działalności pożytku publicznego, organy administracji publicznej oraz podległe lub nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne. Nie wolno wolontariuszom działać na rzecz podmiotów gospodarczych oraz prowadzonej przez wyżej wymienione jednostki działalności gospodarczej. Przepisy te dotyczą również działających na terenie naszego kraju organizacji międzynarodowych i kościołów

1. Formy wolontariatu

Wolontariat pracowniczy stanowi formą wolontariatu, którą pomaga i organizuje pracodawca. Działania te związane są z ideą społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania w biznesie. Na przykład pracownicy firmy Z w ramach wolontariatu pracowniczego w świetlicy środowiskowej, uczą dzieci z ubogich rodzin obsługi komputerów, które zostały zakupione do tego celu. Więc firma oprócz wkładu finansowego, w postaci komputerów angażuje również swoich pracowników, ich czas wolny, wiedzę i entuzjazm. Pracownicy mają okazje do spełniania się społecznie w pomocy innym, a firma zyskuje pozytywny wizerunek. [2]

[…]

2. Forma świadczeń woluntarystycznych

3. Treść i charakter prawny świadczeń

4. Określenie elementów treści porozumienia

Cała praca ma 18 stron.


[1] Gluzinski A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dyfin, Warszawa 2005, s.17,

[2] Grabias J., Wpływ pracy wolonatrystycznej na neutralizację patologii społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 19,

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print