Ubezpieczenia wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do tematu
1.1 Rys historyczny ubezpieczeń
1.2 Istota ubezpieczenia
1.3 Rodzaje ubezpieczeń

Rozdział 2.
Istota ubezpieczeń wypadkowych
2.1 Definicja i rola ubezpieczeń wypadkowych
2.2 Miejsce ubezpieczeń wypadkowych w ubezpieczeniach społecznych
2.3 Zakres ubezpieczenia

Rozdział 3.
Ubezpieczenia wypadkowe w ubezpieczeniach społecznych i prywatnych
3.1 Cechy wspólne w ubezpieczeniach wypadkowych
3.2 Różnice w ubezpieczeniach wypadkowych
3.3 Oferta wybranych polskich ubezpieczycieli

Zakończenie
Spis literatury
Spis tabel i wykresów

Fragment pracy

W systemie ubezpieczeń społecznych wyróżniamy ubezpieczenia wypadkowe i ubezpieczenia chorobowe. W roku 1999 również zreformowano ubezpieczenia chorobowe, a w 2002 roku ubezpieczenia wypadkowe. Gdy chodzi o ubezpieczenia wypadkowe, to ustawa ta działa od 1 stycznia 2003 roku – ustawa z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa za obowiązuje na egzamin przede w obszarze definicyjnych. Zwracam uwagę na nową definicję wypadku przy pracy. Na wypadek przy pracy na bazie ustawy z 2002 roku, która zastąpiła długo obowiązującą ustawę z 1975 roku uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną mające związek z pracą powodujące uraz lub śmierć.

Ten rodzaj ubezpieczenia społecznego, a więc ubezpieczenie wypadkowe doczekał się wyraźnej przesłanki definicyjnej, a mianowicie urazowości lub śmierci. Do tej pory urazowość lub śmierć nie była elementem definicyjnym czyli można było uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, które nie spowodowało tego typu konsekwencji, jednakże  wtedy na bazie ustawy z 1975 roku uraz lub śmierć były warunkiem przyznania świadczeń z wypadku przy pracy. Należy pamiętać, że na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie traktuje się wypadek, któremu uległ pracownik m.in. w czasie podróży służbowej. Jest to jakby inny wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, zwłaszcza charakterystyczny dla wypadków, które powstają w czasie podróży służbowej.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print