Ocena systemu magazynowania w przedsiębiorstwie produkującym meble tapicerowane

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Magazyn jako element systemu logistycznego
1.1. Miejsce magazynu w logistyce
1.2. Pojęcie magazynu i rodzaje magazynów
1.3. Systemy magazynowania
1.4. Specyfika przedsiębiorstw produkujących meble

ROZDZIAŁ II
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane
2.1. Rys historyczny przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane
2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane
2.3. System magazynowania w firmie X

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie X produkującego meble tapicerowane
3.1.Organizacja magazynu
3.2.Uzupełnianie stanów magazynowych
3.3. Problemy logistyczne, koszty
3.4.Możliwości zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej
3.5.Controlling

Podsumowanie
Bibliografia

Fragment pracy

Przepływ strumieni zasilania rzeczowego na całej długości łańcucha logistycznego, tj. od źródła pozyskania surowców do dostarczenia gotowych produktów odbiorcom, powoduje, że na tej drodze muszą się pojawić wielokrotne sprzężenia logistyki zaopatrzenia z innymi systemami logistyki, a zwłaszcza: produkcji, usług, magazynu, dystrybucji, zagospodarowania surowców wtórnych, zwróconych towarów oraz opakowań wielokrotnego obrotu i innymi[1].

Podstawową jednostką w podsystemie logistyki dostaw jest magazyn[2].

Stanowi on węzeł w logistycznej sieci zależności, w którym towary są tymczasowo przechowywane lub przekazywane na inną drogę, prowadzącą przez sieć zależności. Magazyny są w istocie punktami, gdzie są dokonywane różne czynności – w zależności od potrzeb całego przedsiębiorstwa. Z tego też względu na poziomie każdego magazynu podejmuje się szereg ważnych decyzji odnoszących się m.in. do jego lokalizacji, sposobu funkcjonowania, przyporządkowania miejsc składowania itd.

[1] E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994, s. 32-33.

[2] J. Majewski, Informatyka w magazynie, „Biblioteka Logistyka”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006, s. 38.

4.8/5 - (11 votes)
image_pdfimage_print