Media i etyka dziennikarska

Wstęp

Rozdział I. Etyka zawodowa w toczeniu medialnym – ujęcie definicyjne
1.1.Normy prawne a etyka w mediach
1.2. Etyka – pojęcie i istota
1.3. Potrzeba regulacji zasad etycznych w poszczególnych zawodach

Rozdział II. Polskie prawo a zawód dziennikarza
2.1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
2.2. Prawo prasowe
2.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
2.4. Ustawa o radiofonii i telewizji
2.5. Rozporządzenia

Rozdział III. Media i etyka dziennikarska a system prawa
3.1. Dziennikarskie kodeksy etyczne
3.1.1. Karta Etyczna Mediów
3.1.2. Dziennikarski kodeks obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarzy)
3.2. Prawa i obowiązki dziennikarzy
3.3. Odpowiedzialność etyczna dziennikarzy

Rozdział IV. Problem wolności prasy

Zakończenie
Bibliografia

Fragment pracy

W poprzedniej części pracy dokonano analizy przepisów prawnych regulujących działalność posz­czególnych mediów lub określających zasady postępowania dziennikarzy w nich pracujących nie sposób nie wymienić różnych kodeksów, „kart etycznych” itp., przygotowywanych tylko na użytek określonego zespołu. Są to jakby wewnątrzredakcyjne regulaminy bądź zbiory norm etycznych, których dziennikarze powinni w swojej pracy przestrzegać.

Przykładem mogą być choćby „Zasady etyczne dziennikarstwa w telewizji publicznej” oraz powstanie Komisji Etycznej w TVP SA. Uchwałę w tej sprawie przyjął Zarząd TVP SA w dniu 16 maja 1996 r. Składający się z 15 punktów dokument odnosi się do różnych aspektów działalności dziennikarskiej.

5/5 - (11 votes)
image_pdfimage_print