Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce

Liczba stron: 81

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy: Opis ubezpieczeń, struktura rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce oraz jego analiza.

SPIS TREŚCI

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń 4
1.1 Rola i funkcje ubezpieczeń 4
1.2 Klasyfikacja ubezpieczeń 10
1.3 Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 17

Rozdział II. Struktura rynku ubezpieczeń majątkowych 22
1.4 Strona podażowa i strona popytowa rynku ubezpieczeń 22
2.1 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 29
2.2 Nadzór ubezpieczeniowy i instytucje usługowe rynku ubezpieczeń 36

Rozdział III. Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń działu II 43
3.1 Ocena podmiotowa i analiza kapitałów podmiotów rynku ubezpieczeń działu II 44
3.2 Analiza strukturalna rynku ubezpieczeń działu II z punktu widzenia rozwoju działalności 51
3.3 Analiza szkodowości na podstawie odszkodowań i świadczeń brutto 60
3.4 Wyniki finansowe działalności ubezpieczeniowej 66

Zakończenie 69
LITERATURA 71
Spis tabel 75
Spis rysunków 76
Spis wykresów 76

Wstęp
Transformacja systemowa w 1990 roku spowodowała wysokie tempo wzrostu wszystkich dziedzin polskiej gospodarki. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów są niewątpliwie ubezpieczenia gospodarcze. Zmieniła się przede wszystkim organizacja i struktura polskiego rynku ubezpieczeniowego. Celem pracy jest przedstawienie rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych czyli ubezpieczeń II działu.

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota ubezpieczeń, ich funkcje i zadania oraz klasyfikacja według przyjętych kryteriów. Omówiono także formy prawne w jakich zakłady ubezpieczeniowe mogą prowadzić działalność, procedury tworzenia zakładów ubezpieczeń oraz podstawowe różnice między formami w jakiej działalność ubezpieczeniowa jest prowadzona.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji struktury podmiotowej polskiego rynku ubezpieczeń z podziałem na stronę popytową i podażową, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz instytucje usługowe.

W części poświęconej stronie podażowej rynku ubezpieczeń majątkowych przedstawione zostały podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową na polskim rynku, a w części poświęconej stronie popytowej – podmioty ubezpieczające ryzyko oraz rodzaje ubezpieczeń preferowanych przez te podmioty.

Część rozdziału drugiego poświęcono zagadnieniu pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności zadaniom, jakie mają do spełnienia pośrednicy między stronami rynku oraz warunki wykonywania działalności pośrednika ubezpieczeniowego. Nadzór ubezpieczeniowy i instytucje usługowe rynku ubezpieczeń to kolejne zagadnienia omówione w rozdziale drugim. Przedstawiono zadania podmiotów sprawujących nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku oraz podmiotów wspomagających jego efektywność i harmonijny rozwój.

Rozdział trzeci został poświęcony analizie sytuacji na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Na podstawie danych liczbowych oceniono strukturę podmiotową i przedmiotową rynku ubezpieczeń działu II z punktu widzenia rozwoju działalności ubezpieczeniowej.

Niniejsza praca została napisana na podstawie literatury krajowej, pozycji prasowych oraz danych zawartych na stronie internetowej Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print