Resocjalizacja skazanych na podstawie wyniku badań własnych w zakładzie karnym w Białymstoku

Liczba stron: 119 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzew Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I- Podstawy teoretyczno-metodologiczne pracy 5 I.1. Charakterystyka systemu penitencjarnego w Polsce w świetle literatury przedmiotu 5 I.2. Główne pojęcia 18 I.3. Teren badań i zbiorowość badana 31 I.4. Pytania i … Czytaj dalej

Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku

Liczba stron: 185 Nazwa Szkoły Wyższej: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka. 6 1. Funkcje i zadania resocjalizacji. 6 2. Zasady i metody resocjalizacji. 13 3. Etapy procesu resocjalizacji. 22 Rozdział II Zakłady poprawcze jako instytucje … Czytaj dalej

Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu

Liczba stron: 67 Nazwa Szkoły Wyższej: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 Rozdział I Problematyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu 1. Przestępczość nieletnich i pojęcie demoralizacji 7 2. Analiza uwarunkowań przestępczości w świetle wybranych teorii 17 3. Zarys problematyki przestępczości kobiet … Czytaj dalej

Przestępczość nieletnich na terenie miasta Mławy

Liczba stron: 54 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Przestępczość jako patologia społeczna 1.1. Wyjaśnienie pojęć i definicji używanych w pracy 1.2. Przyczyny przestępczości nieletnich 1.3. Charakterystyka przestępstw popełnianych przez nieletnich 1.4. Wpływ subkultur młodzieżowych na przestępczość nieletnich 1.5. Rodzaje i ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich na terenie kraju i … Czytaj dalej

Przestępczość i demoralizacja nieletnich na terenie dzielnicy Gdańsk Nowy Port

Liczba stron: 63 Nazwa Szkoły Wyższej: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 5 Rozdział I Przestępczość w literaturze naukowej 7 1.1 Pojęcie przestępczości 7 1.2 Przestępczość nieletnich 8 1.3 Podstawowe informacje o przestępczości 9 1.3.1 Rozmiar przestępczości 10 1.3.2 Intensywność przestępczości 11 1.3.3 Struktura przestępczości 12 Rozdział … Czytaj dalej

Proces resocjalizacyjny nieletnich przestępców

Liczba stron: 101 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….. 4 Rozdział 1. Zjawisko nieprzystosowania społecznego młodzieży 1.1. Istota nieprzystosowania społecznego….. 6 1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego….. 13 1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego….. 20 1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego….. 26 1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego….. 32 Rozdział 2. Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestępców. 2.1. Typologia … Czytaj dalej

Postawy mężczyzn skazanych wobec pracy

Liczba stron: 62 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rzeszowski Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 1. Praca a resocjalizacja…………………………………………4 1.1. Pojęcie pracy i jej funkcje…………………………………..4 1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………………………………7 1.2.1. Resocjalizacja przez pracę……………………….9 1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy……………..16 1.3. Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia skazanych….19 1.4. Stan badań na temat … Czytaj dalej

Oddziaływania resocjalizacyjne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w xyz

Liczba stron: 128 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…4 Rozdział 1. Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży 1.1. Nieprzystosowanie społeczne – definicja i geneza pojęcia… 6 1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego… 13 1.2.1. Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne… 13 1.2.2. Wpływ środowiska rodzinnego… 15 1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego… 17 1.2.4. Wpływ rówieśników … … Czytaj dalej

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury

Liczba stron: 69 Nazwa Szkoły Wyższej: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp s.3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka s.5 1.1 Pojęcie resocjalizacji s.5 1.2 Cele resocjalizacji s.8 1.3 Zasady resocjalizacji s.10 Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych s.13 2.1 Podstawy formalno prawne … Czytaj dalej

Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego

Liczba stron: 75 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Kielce Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Strona WSTĘP………………………4 ROZDZIAŁ I. Problematyka kradzieży dokonywanej przez młodzież………………………..7 1.1. Wiek młodzieży dokonującej kradzieży………………………………………… 9 1.2. Przyczyny dokonywania kradzieży ……….…………………………………..11 1.3. Metody dokonywania kradzieży……………15 1.4. Przedmioty wykorzystywane do kradzieży………………………..……………19 ROZDZIAŁ II. Metody badań………………………………………………………….……25 2.1. … Czytaj dalej