Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku

Liczba stron: 185 Nazwa Szkoły Wyższej: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka. 6 1. Funkcje i zadania resocjalizacji. 6 2. Zasady i metody resocjalizacji. 13 3. Etapy procesu resocjalizacji. 22 Rozdział II Zakłady poprawcze jako instytucje … Czytaj dalej