Przestępczość i demoralizacja nieletnich na terenie dzielnicy Gdańsk Nowy Port

Liczba stron: 63

Nazwa Szkoły Wyższej: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział I
Przestępczość w literaturze naukowej 7
1.1 Pojęcie przestępczości 7
1.2 Przestępczość nieletnich 8
1.3 Podstawowe informacje o przestępczości 9
1.3.1 Rozmiar przestępczości 10
1.3.2 Intensywność przestępczości 11
1.3.3 Struktura przestępczości 12

Rozdział II
Nieletni w perspektywie prawa 14
2.1 Pojęcie osoby nieletniej 14
2.2 Instytucje i środki zajmujące się nieletnimi 16

Rozdział III
Związek przestępczości z przemocą i patologią społeczną 27
3.1 Przemoc w literaturze 27
3.2 Źródło przemocy 29
3.3 Zjawiska patologii społecznej 37

Rozdział IV
4.1 Przedmiot i cel badań 46
4.2 Problem badawczy 46
4.3 Metody i narzędzia badawcze 47

Rozdział V
Rezultaty badań własnych 50
5.1 Charakterystyka przestępczości nieletnich 51
5.2 Uwarunkowania środowiskowe a przestępczość 52
5.3 Działania profilaktyczne i programy prewencyjne realizowane przez Policję na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich 55
5.4 Programy prewencyjne 57

Podsumowanie i wnioski 58
Bibliografia 61
Wykresy 62
Spis tabel 63

Wstęp

W pracy tej chciałbym przedstawić przestępczość nieletnich występującą na terenie wybranych dzielnic Gdańska oraz związek tejże przestępczości ze środowiskiem w jakim przebywają, sytuacją rodzinną oraz innymi czynnikami, które mają wpływ na późniejsze losy dzieci i młodzieży.

W pierwszej części pracy opisana jest przestępczość, która odnosi się do każdego rodzaju przestępstwa i czynu, który jest prawnie zabroniony. Przedstawiona jest budowa przestępczości, tzn. jej rozmiar, intensywność, struktura i dynamika oraz zależność od sytuacji i klimatu aktualnie panującego w danym społeczeństwie czy kraju. W części drugiej scharakteryzowane jest pojęcie osoby nieletniej zgodnie z obecnie obowiązującym prawem oraz ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, ukazanie działania w/w ustawy oraz konsekwencje, które stosowane są wobec nieletnich popełniających przestępstwa. Następnie przedstawione są instytucje i ośrodki, które zajmują się nieletnimi i działają w celu poprawy ich życia obecnego i przyszłego.

Ukazana jest również organizacja, rekrutacja nieletnich wychowanków oraz sposób resocjalizacji w tych placówkach. W części trzeciej przedstawiona jest przemoc jako patologia społeczna i zjawisko coraz częściej spotykane i wdrażane w życie przez dzieci i młodzież. Nie bez znaczenia są też inne czynniki mające wpływ na przemoc m.in. media tak jak telewizja, prasa czy radio tak bardzo obecne w dzisiejszych czasach, które poprzez chęć zdobycia prestiżu oraz ukazania się na rynku wśród swojej konkurencji nie zastanawiają się nad negatywnymi skutkami wobec dzieci ukazywanych przez siebie programów i reportaży, co zostało opisane w tym rozdziale. Natomiast w dalszej części ukazane zostały zjawiska i skutki zaniedbania w wychowaniu dziecka.

W ostatnim rozdziale pracy ukazana została demoralizacja i przestępczość nieletnich na terenie dzielnic podległych Komisariatowi Policji w Gdańsku Nowym Porcie. Ponadto przedstawiono wpływ środowiska zewnętrznego oraz jej rozległość, a także działania profilaktyczne i prewencyjne realizowane przez Policję wspólnie z innymi instytucjami i osobami zajmującymi się tą problematyka na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print