Proces resocjalizacyjny nieletnich przestępców

Liczba stron: 101

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:
Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział 1.
Zjawisko nieprzystosowania społecznego młodzieży
1.1. Istota nieprzystosowania społecznego….. 6
1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego….. 13
1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego….. 20
1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego….. 26
1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego….. 32

Rozdział 2.
Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestępców.
2.1. Typologia modeli resocjalizacyjnych….. 36
2.2. Nowatorskie tendencje w procesie resocjalizacji nieletnich ….. 40
2.3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)….. 45
2.4. Kuratela sądowa jako środek wychowania resocjalizacyjnego….. 50
2.5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą….. 54
2.6. Inne jednostki resocjalizacyjne….. 57

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….. 62
3.2. Problemy i hipotezy badawcze….. 63
3.3. Metoda i techniki badawcze….. 65
3.4. Przebieg i organizacja badań….. 72

Rozdział 4.
Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X.
2.1. Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X….. 74
2.2. Prawne podstawy funkcjonowania MOS….. 78
2.3. Charakterystyka podopiecznych placówki….. 80
2.4. Działalność profilaktyczna oraz resocjalizacyjna wobec nieletnich….. 86

Zakończenie…..95
Bibliografia…..97
Spis tabel i wykresów…..100
Aneks…..101

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print