Procenty w łonie matki – płodowy zespół alkoholowy

Liczba stron: 36

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ 1 PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY FAS 3
1.1.Co to jest FAS? 3
1.2.Diagnostyczne kryteria medyczne 5

ROZDZIAŁ 2 PRACA Z DZIEĆMI Z FAS 11
2.1. Ograniczanie nadmiernej stymulacji. 11
2.2. Konsekwencja, czyli powtarzalność bodźca 13
2.3. Stałość otoczenia 14
2.4. Polisensoryczność pomocy (różnorodność bodźców) 14
2.5. Budzenie motywacji wewnętrznej 15
2.6. Pamiętaj o problemach z przywiązaniem 15

ROZDZIAŁ 3 METODY POMOCY DZIECKU Z FAS 17
3.1.Techniki behawioralne 17
3.2.Kinezjologia edukacyjna 18
3.3.Neurostymulacja 18
3.4. Metody relaksacyjne 19
3.5. Wykorzystanie muzyki i ruchu 20
3.6. Socjoterapia 23
3.7. Zabawa 27

ROZDZIAŁ 4 STUDIUM PRZYPADKU: JUSTYNA 31

PODSUMOWANIE 33
Bibliografia: 34
Aneks

WSTĘP

W środkach masowego przekazu pojawiały się w ostatnim czasie akcje społeczne dotyczące zagrożeń dla nienarodzonych dzieci wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży i konsekwencji dla dzieci w perspektywie dalszego ich życia.

Specjaliści pojawiający się w telewizji w roli ekspertów, są zasadniczo podzieleni na dwie grupy. Jedni są zdecydowanymi przeciwnikami spożywania alkoholu w czasie ciąży, drudzy uważają, że tylko nadmiar alkoholu szkodzi. Wychodzą z założenia, że największym zagrożeniem dla płodu jest alkohol spożywany w pierwszych tygodniach ciąży a w tym okresie znikomy odsetek kobiet jest świadomych swojego odmiennego stanu, bo dużo ciąż polskich kobiet to przypadek a nie zaplanowane zajście w ciążę. Niektórzy nawet podważają sens akcji tego typu, bo nie trafiają one do osób, do których powinny, czyli do kobiet nadużywających alkoholu, za to trafiają do kobiet bardzo zaangażowanych w przebieg swojej ciąży i informacje na temat FAS wywołują u nich strach a w skrajnych przypadkach nawet pytania o możliwość przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży, bo w chwili poczęcia były pod wpływem alkoholu.

To oczywiście skrajne przypadki. Moim zdaniem warto mówić o problemie spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Warto, bo jako pedagog chciałabym rzadziej spotykać się z dziećmi z syndromem FAS.

W pierwszym rozdziale swojej pracy przedstawię problematykę Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS. Omówię co to jest FAS i jak go się diagnozuje. Oraz co jest bardzo ważne jaki wpływ na nienarodzone dziecko ma alkohol wypity przez kobietę ciężarną.

Drugi rozdział został poświęcony podstawą pracy z dzieckiem z FAS, czyli co zrobić aby dziecku i nam pracowało się lepiej, lżej i abyśmy uzyskiwali jak najlepsze wyniki w edukacji dziecka.
W rozdziale trzecim, który jest kontynuacją rozdziału drugiego ukazuje metody i techniki pomocy dziecku z FAS. Najważniejsze to: techniki behawioralne, kinezjologia edukacyjna, neurostymulacja, metody relaksacyjne, socjoterapia, wykorzystanie muzyki i ruchu.

Czwarty rozdział to studium przypadku. Historia życia 10 letniej dziewczynki z syndromem FAS.

ROZDZIAŁ 1 PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY FAS

Picie alkoholu przez kobiety ciężarne wpływa na wewnątrzmaciczny rozwój płodu zaburzając rozwój somatyczny i funkcjonalny Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Skutki tych zaburzeń są długotrwałe, powodują upośledzenie funkcjonowania układu nerwowego nierzadko do końca życia.

Poniżej omówię główne zagadnienia związane z FAS oraz przedstawię diagnostyczne kryteria medyczne.

Co to jest FAS?

Jest wiele czynników, które mogą zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka, zarówno w okresie ciąży, w trakcie trwania porodu, w okresie noworodkowym. Alkohol należy do jednych z nich, ale jego negatywny wpływ na rozwój dziecka jest niestety ignorowany.

Dzięki tak zwanej barierze łożyskowej, dziecko w łonie matki jest chronione przed szkodliwym wpływem wielu czynników toksycznych i zarazków. Niestety, cząsteczki etanolu zawartego w alkoholu, bez problemu przenikają przez łożysko. W efekcie już pół godziny po spożyciu alkoholu przez matkę, we krwi dziecka stężenie alkoholu będzie identyczne, jak we krwi matki.
Kiedy ciężarna matka pije alkohol, dziecko pije razem z nią.

Większość kobiet dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, ok. 4-go tygodnia. Tymczasem serce dziecka zaczyna bić w 24 dniu ciąży, a w 40 dniu funkcjonuje już mózg i układ nerwowy! W tym okresie alkohol dla rozwoju zarodka jest bardzo niebezpieczny, ma negatywny wpływ na rozwój komórek nerwowych (neuronów) oraz ich migrację (przemieszczanie). Powoduje obumieranie neuronów. W kolejnym okresie ciąży picie alkoholu wywołuje charakterystyczne deformacje twarzy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print