Resocjalizacja skazanych. Na podstawie wyników badań w zakładzie karnym w Białymstoku

Liczba stron: 119 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzew Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I- Podstawy teoretyczno-metodologiczne pracy 5 I.1. Charakterystyka systemu penitencjarnego w Polsce w świetle literatury przedmiotu 5 I.2. Główne pojęcia 18 I.3. Teren badań i zbiorowość badana 31 I.4. Pytania i … Czytaj dalej

Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Spis treści Wstęp …………………….. 3 Rozdział I. Sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie ……… 5 1.1. Definicje i historyczny zarys sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych … 5 1.2. Ogólna sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną …….. 7 1.3. Od marginalizacji do integracji z niepełnosprawną częścią społeczeństwa …. 10 Rozdział II. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie … 13 2.1. … Czytaj dalej

Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie

Spis Treści WSTĘP…………1 ROZDZIAŁ I Kształtowanie się i zmiany warunków socjalno-bytowych odbywania kary pozbawienia wolności na przestrzenie wieków, na świecie…3 1.1 Początki więziennictwa……3 1.2 Warunki odbywania kary do końca XVIII wieku……5 1.3 Przełom wieków XVIII i XIX………..11 1.4 Wiek XIX…………..20 1.5 Wiek XX…………….27 ROZDZIAŁ II Zmiany warunków socjalno – bytowych w Polsce od Średniowiecza do … Czytaj dalej

Sposób postrzegania i postawy społeczeństwa polskiego wobec zjawiska przestępczości

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 5 1.1. Omówienie podstawowych pojęć 5 1.1.1. Pojęcie postawy i jej komponenty 6 1.1.2. Pojęcie rygoryzmu w literaturze przedmiotu 10 1.1.3. Istota przestępczości 12 1.1.4. Koncepcje wyjaśniające zjawisko przestępczości 14 1.1.5. Postawa rygoryzm przestępczość współzależność pojęć 26 1.2. Przegląd wyników prac na temat społecznych postaw wobec … Czytaj dalej

Samotność wśród seniorów odbywających karę pozbawienia wolności

Spis treści: Wstęp…………………………………………………………………………………… 3 Rozdział I……………………………………………………………………………… 5 1. Samotność jako problem społeczny i indywidualny……………………………… 5 Definicja samotności…………………………………………………………… 5 Samotność w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i filozoficznym……… 6 Przyczyny samotności wśród ludzi……………………………………………. 8 Skutki długotrwałej samotności………………………………………………… 10 Samotność osób starszych………………………………………………………. 12 2. Oblicza starości……………………………………………………………………… 14 2.1. Definicja starości i starzenia się………………………………………………… 14 2.2. Starzenie się jako zjawisko … Czytaj dalej