Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury

Liczba stron: 69

Nazwa Szkoły Wyższej: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp s.3

Rozdział I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka s.5
1.1 Pojęcie resocjalizacji s.5
1.2 Cele resocjalizacji s.8
1.3 Zasady resocjalizacji s.10

Rozdział II
Resocjalizacja w zakładach karnych s.13
2.1 Podstawy formalno prawne resocjalizacji s.13
2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego s.20
2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego s.32
2.4 Diagnoza jako punkt wyjścia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych s.38
2.4.1 Przedmiot diagnozy penitencjarnej, tradycyjnej i zmodernizowanej s.41
2.4.2Diagnozaa terapia wychowawcza s.44
2.4.3 Diagnoza efektywności resocjalizacji s.46
2.4.4Metody diagnostyczne s.48

Rozdział III
Metody pracy resocjalizacyjnej w Zakładzie Karnym s.52
2.5 Metoda kary i nagrody s.52
2.5.1Metoda oddziaływań grupowych s.53
2.5.2 Kulturotechnika resocjalizacyjna s.55
2.5.3 Teatroterapia resocjalizacyjna s.57
2.5.4 Muzykoterapia resocjalizacyjna s.59
2.5.5 Zajęcia Kulturalno-oświatowe s.61
2.5.6. Rola sportu w resocjalizacji s.62

Zakończenie s.66
Bibliografia s.68

Wstęp

Przestępczość jest zjawiskiem złożonym, które jest wynikiem szerokiego zakresu czynników społecznych, ekonomicznych, kulturowych, historycznych i politycznych. Wzrost przestępczości i patologii społecznej spowodował potrzebę nasilenia walki z nią a w szczególności podjęcia działań zmierzających do zapobiegania przestępstwom. Wybrałam ten temat, gdyż w dzisiejszej polskiej rzeczywistości sądowej, prawnej i resocjalizacyjnej, istnieje ogromna liczba metod resocjalizacj9, oraz profilaktyki resocjalizacyjnej. Jako przyszły pedagog pragnę dzięki tej pracy zdobyć więcej wiadomości na temat metod resocjalizacji w zakładzie karnym. Wybrałam więc te metody, które uważam za najbardziej interesujące, skuteczne, realizowane z powodzeniem w naszym, kraju.

Moja praca składa się z trzech rozdziałów, zaczynając rozdział ten postanowiłam wyjaśnić pojęcie resocjalizacji, następnie cele resocjalizacji, oraz jej zasady.

W drugim rozdziale mojej pracy przedstawiłam, jak funkcjonuje resocjalizacja w polskich zakładach karnych, jakie są obowiązki i zadania wychowawcy, a także co to jest diagnoza, oraz jej znaczenie w terapii wychowawczej, co stanowi bardzo ważny element resocjalizacji.

Trzeci rozdział pracy, poświęcony jest opisowi metod resocjalizacji. Rozdział ten obejmuje szczegółową charakterystykę, oraz znaczenie wybranych metod. Jak już wcześniej wspomniałam wybrałam te metody, które uważam za najbardziej skuteczne a mianowicie metodę oddziaływań grupowych, oraz oddziaływanie przez kulturo technikę, muzykoterapię, teatroterapię, a także zajęcia kulturalno-oświatowe. Nie można zapomnieć również o sporcie, który stanowi bardzo skuteczny środek oddziaływania na psychikę człowieka, a także warto podkreślić, iż to my jako przyszli pedagodzy możemy dzięki naszej wiedzy pomóc ludziom, skaleczonym moralnie i nieprzystosowanym społecznie przez nasze oddziaływanie na ich psychikę.

W pracy wykorzystałam metodę krytycznej literatury.

4.3/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print