Sposoby przeciwdziałania przestępczości nieletnich na trenie miasta Będzin przez Policję

Liczba stron: 80

Nazwa Szkoły Wyższej: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Mysłowice

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Zagadnienia ogólne dotyczące Przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich
1.Ogólna charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich
2.Ewolucja systemów ograniczenia przestępczości młodzieży
3.Dorastanie i zachowania dewiacyjne młodzieży

Rozdział II – Podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
1.Udział środowiska rodzinnego w pomocy nieletniemu
2.Wpływ środowiska szkolnego
3.Grupa rówieśnicza oraz mass- media w kształtowaniu postawy nieletniego

Rozdział III – Działalność ustawowych instytucji w zapobieganiu przestępczości
1.Zakres działań policji w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich
2.Funkcjonowanie sądów rodzinnych i opiekuńczych

Rozdział IV – Społeczne formy zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich

Rozdział V – Analiza przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie miasta Będzin przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie oraz podległych komisariatów
1.Charakterystyka nieletnich przestępców i metod ich działania….59
2.Usytuowanie Specjalistów ds. Nieletnich w strukturze organizacyjnej jednostki
3.Działania profilaktyczne KPP w Będzinie, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny
4.Opis zjawisk patologicznych występujących wśród młodzieży oraz działania podjęte przez Policje w celu zminimalizowania wymienionych zjawisk
5.Problemy utrudniające realizację zadań związanych z demoralizacja przestępczością nieletnich

Wnioski
Bibliografia

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print