Sposoby przeciwdziałania przestępczości nieletnich na trenie miasta Będzin przez Policję

Liczba stron: 80

Nazwa Szkoły Wyższej: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Mysłowice

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Zagadnienia ogólne dotyczące Przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich
1.Ogólna charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich
2.Ewolucja systemów ograniczenia przestępczości młodzieży
3.Dorastanie i zachowania dewiacyjne młodzieży

Rozdział II – Podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
1.Udział środowiska rodzinnego w pomocy nieletniemu
2.Wpływ środowiska szkolnego
3.Grupa rówieśnicza oraz mass- media w kształtowaniu postawy nieletniego

Rozdział III – Działalność ustawowych instytucji w zapobieganiu przestępczości
1.Zakres działań policji w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich
2.Funkcjonowanie sądów rodzinnych i opiekuńczych

Rozdział IV – Społeczne formy zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich

Rozdział V – Analiza przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie miasta Będzin przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie oraz podległych komisariatów
1.Charakterystyka nieletnich przestępców i metod ich działania….59
2.Usytuowanie Specjalistów ds. Nieletnich w strukturze organizacyjnej jednostki
3.Działania profilaktyczne KPP w Będzinie, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny
4.Opis zjawisk patologicznych występujących wśród młodzieży oraz działania podjęte przez Policje w celu zminimalizowania wymienionych zjawisk
5.Problemy utrudniające realizację zadań związanych z demoralizacja przestępczością nieletnich

Wnioski
Bibliografia

Wstęp

Problem przestępczości nieletnich to wyzwanie, które nie jest ograniczone tylko do sfery prawnej. To zjawisko, które dotyka całego społeczeństwa, wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje wiele aspektów, w tym edukację, rodzinę, politykę społeczną, media i prawo. Wymaga to angażowania różnych instytucji, w tym Policji, której zadaniem jest zapobieganie przestępczości i promowanie bezpieczeństwa społeczeństwa. Niniejsza praca koncentruje się na analizie sposobów przeciwdziałania przestępczości nieletnich na terenie miasta Będzin przez Policję.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na zagadnieniach ogólnych dotyczących przestępczości i demoralizacji nieletnich, zaczynając od ogólnej charakterystyki przestępczości nieletnich, przez ewolucję systemów ograniczania przestępczości młodzieży, aż po dorastanie i zachowania dewiacyjne młodzieży.

Drugi rozdział omawia podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. Są to: środowisko rodzinne, środowisko szkolne, grupa rówieśnicza oraz mass-media, które mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu postaw młodzieży.

Trzeci rozdział koncentruje się na działalności ustawowych instytucji w zapobieganiu przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem roli policji i sądów rodzinnych i opiekuńczych.

Czwarty rozdział opisuje społeczne formy zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich.

Piąty i ostatni rozdział to szczegółowa analiza przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie miasta Będzin przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie oraz podległych komisariatów. Przedstawia charakterystykę nieletnich przestępców, działania profilaktyczne Policji oraz problemy utrudniające realizację zadań związanych z demoralizacją i przestępczością nieletnich.

Celem pracy jest analiza i ocena działalności Policji w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich na terenie miasta Będzin. Praca ta dąży do zrozumienia skomplikowanych mechanizmów, które leżą u podstaw przestępczości nieletnich oraz sposobów, w jaki Policja i inne instytucje społeczne mogą przeciwdziałać temu problemowi.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print