Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji

Liczba stron: 50

Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

WSTĘP.

ROZDZIAŁ 1.
Problemy polskiego społeczeństwa.
1.1. Młodzież pogodzona z losem.
1.2. Diagnoza problemu społecznego.

ROZDZIAŁ 2.
ZJAWISKO PROSTYTUCJI.
2.1. Prostytucja jako zjawisko społeczne
2.2. Rodzaje prostytucji
2.3. Formy prostytucji w Polsce.
2.4. Najnowsze formy prostytucji w Polsce.
2.5. Skutki prostytucji.
2.6. Przyczyny prostytucji.
2. 7. Prostytucja świadoma i uwarunkowana.

ROZDZIAŁ 3.
3. WARTO POMÓC – NIEBEZPIECZNY SEKS.
3.1.Formy pomocy.
3.2. Stowarzyszenia w Polsce.

ROZDZIAŁ 4.
4.PROFILAKTYKA.
4.1 Profilaktyka handlu żywym towarem i prostytucji w Polsce.

ROZDZIAŁ 5.
WNIOSKI.
WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

Wstęp

Praca licencjacka pt. „Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji”, napisana na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, jest próbą zbadania i zrozumienia prostytucji jako zjawiska społecznego. Praca skupia się na analizie uwarunkowań społeczno-kulturowych, które przyczyniają się do tego zjawiska.

Rozdział pierwszy skupia się na ogólnych problemach polskiego społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na młodzież i diagnozę problemów społecznych.

Rozdział drugi jest głównie skoncentrowany na prostytucji jako zjawisku społecznym. Autor omawia różne rodzaje prostytucji, jej formy występujące w Polsce, najnowsze formy, skutki i przyczyny. Autor również porusza temat prostytucji świadomej i uwarunkowanej.

Rozdział trzeci koncentruje się na pomocy dla osób zaangażowanych w prostytucję. Autor omawia różne formy pomocy oraz stowarzyszenia działające w Polsce, które wspierają osoby pracujące w tej branży.

Rozdział czwarty skupia się na profilaktyce, konkretnie na profilaktyce handlu żywym towarem i prostytucji w Polsce. Autor omawia różne strategie i metody stosowane w celu przeciwdziałania tym problemom.

W piątym rozdziale autor podsumowuje swoje ustalenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonego badania. Praca ta stanowi cenne źródło wiedzy dla tych, którzy są zainteresowani zrozumieniem prostytucji jako zjawiska społecznego, jej przyczyn i skutków oraz możliwości wsparcia i profilaktyki w tym obszarze.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print