Społeczne uwarunkowania sprawności motorycznej dzieci w wieku 11 lat

Liczba stron: 57

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Łódzki, Łódź

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

1. Motoryczność człowieka jako przedmiot badań naukowych
1.1. Zarys historyczny badań nad motorycznościa ludzka
1.2. Badania nad motorycznością człowieka w aspekcie potrzeb wychowania fizycznego
1.3. Dyscypliny naukowe podejmujące problem sprawności fizycznej
1.4. Różne koncepcje sprawności fizycznej człowieka
1.5. Klasyfikacja i pojęcia związane z motorycznością człowieka

2. Charakterystyka zdolności motorycznych dzieci i młodzieży
2.1. Zdolności siłowe
2.2. Zdolności szybkościowe
2.3. Zdolności wytrzymałościowe
2.4. Gibkość ciała
2.5. Metody pomiaru zdolności motorycznych w kontekście testów sprawności
2.6. Rozwój motoryczny w okresie młodszym szkolnym
2.7. Rozwój zdolności motorycznych w ontogenezie

3. Uwarunkowania poziomu zdolności motorycznych
3.1. Genetyczne i paragenetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych
3.2. Morfologiczne uwarunkowania sprawności motorycznej
3.3. Środowiskowe uwarunkowania występowania zdolności motorycznych
3.4. Typy zmian przystosowawczych w ustroju jako reakcja na bodźce środowiskowe
3.5. Metody pomiaru środowiska społecznego

4. Metodologia badań.
4.1. Metody i techniki badawcze
4.2. Charakterystyka badanej populacji
4.3. Pomiar sprawności motorycznej przy pomocy wybranego testu

5. Analiza wyników i wnioski

6. Bibliografia

7. Załączniki

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print