Społeczne uwarunkowania sprawności motorycznej dzieci w wieku 11 lat

Liczba stron: 57

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Łódzki, Łódź

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

1. Motoryczność człowieka jako przedmiot badań naukowych
1.1. Zarys historyczny badań nad motorycznościa ludzka
1.2. Badania nad motorycznością człowieka w aspekcie potrzeb wychowania fizycznego
1.3. Dyscypliny naukowe podejmujące problem sprawności fizycznej
1.4. Różne koncepcje sprawności fizycznej człowieka
1.5. Klasyfikacja i pojęcia związane z motorycznością człowieka

2. Charakterystyka zdolności motorycznych dzieci i młodzieży
2.1. Zdolności siłowe
2.2. Zdolności szybkościowe
2.3. Zdolności wytrzymałościowe
2.4. Gibkość ciała
2.5. Metody pomiaru zdolności motorycznych w kontekście testów sprawności
2.6. Rozwój motoryczny w okresie młodszym szkolnym
2.7. Rozwój zdolności motorycznych w ontogenezie

3. Uwarunkowania poziomu zdolności motorycznych
3.1. Genetyczne i paragenetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych
3.2. Morfologiczne uwarunkowania sprawności motorycznej
3.3. Środowiskowe uwarunkowania występowania zdolności motorycznych
3.4. Typy zmian przystosowawczych w ustroju jako reakcja na bodźce środowiskowe
3.5. Metody pomiaru środowiska społecznego

4. Metodologia badań.
4.1. Metody i techniki badawcze
4.2. Charakterystyka badanej populacji
4.3. Pomiar sprawności motorycznej przy pomocy wybranego testu

5. Analiza wyników i wnioski

6. Bibliografia

7. Załączniki

Wstęp

Praca licencjacka pod tytułem „Społeczne uwarunkowania sprawności motorycznej dzieci w wieku 11 lat” stanowi staranne i dogłębne badanie wpływu różnych czynników społecznych na zdolności motoryczne dzieci. W kontekście rosnącego zainteresowania naukowego kwestiami zdrowia fizycznego i rozwoju dzieci, praca ta dostarcza ważnych spostrzeżeń na temat tego, jak środowisko społeczne może wpływać na fizyczne zdolności młodych ludzi.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na historii badań nad motorycznością człowieka, omawiając różne dyscypliny naukowe, które podejmują problem sprawności fizycznej, oraz prezentując różne koncepcje sprawności fizycznej. Omówione są również klasyfikacje i pojęcia związane z motorycznością człowieka.

Drugi rozdział koncentruje się na charakterystyce zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, omawiając poszczególne zdolności, takie jak siła, szybkość, wytrzymałość i gibkość ciała. Przedstawione są również metody pomiaru zdolności motorycznych i omówione jest rozwijanie się tych zdolności w okresie ontogenezy.

Trzeci rozdział jest poświęcony uwarunkowaniom poziomu zdolności motorycznych, zarówno genetycznym, paragenetycznym, morfologicznym, jak i środowiskowym. Autor bada również, jak zmieniają się różne typy przystosowań do bodźców środowiskowych i omawia metody pomiaru środowiska społecznego.

Czwarty rozdział omawia metodologię badań, w tym metody i techniki badawcze, charakterystykę badanej populacji, a także sposób pomiaru sprawności motorycznej przy pomocy wybranego testu.

Ostatni rozdział jest poświęcony analizie wyników badań i przedstawieniu wniosków. Wyniki te mają na celu zrozumienie, jak różne czynniki społeczne mogą wpływać na zdolności motoryczne dzieci w wieku 11 lat.

Praca ta stanowi istotny wkład w literaturę na temat rozwoju motorycznego dzieci, dostarczając wartościowych informacji na temat społecznych uwarunkowań sprawności motorycznej. Autor ma nadzieję, że ta praca przyczyni się do dalszych badań w tej dziedzinie, pomagając tworzyć środowisko, które sprzyja zdrowemu rozwojowi motorycznemu dzieci.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print