Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych

Liczba stron: 67 Nazwa Szkoły Wyższej: Wszechnica Świętokrzyska Kielce Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w ZK typu zamkniętego, wśród skazanych młodocianych 1. Rola kary pozbawienia wolności w obecnych systemach penitencjarnych – indywidualizacja wykonania kary 1.1 Środki oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej 1.2 Deprywacja psychosomatyczna … Czytaj dalej