Rola kuratora w procesie resocjalizacji

Liczba stron: 74

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 2

Rozdział I. Rola i zadania kuratora sądowego 5
1.1 Struktura systemu kurateli sądowej 5
1.2 Prawa i obowiązki kuratora sądowego 8
1.3 Kwalifikacje kuratora 21
1.4 Funkcje kuratora społecznego i zawodowego 29

Rozdział II Praktyczne aspekty kurateli sądowej dla nieletnich 51
2.1 Powstanie instytucji kuratorów sądowych dla nieletnich 51
2.2 Kuratela sądowa dla nieletnich w Polsce 55
2.3 Kontrola podopiecznych i ich rodzin 58
2.4 Wychowanie resocjalizujące 59
2.5 Opieka kuratora 62
2.6 Metody prowadzenia dozoru kuratorskiego 67

Rozdział III Współpraca kuratora ze środowiskiem lokalnym 70
3.1 Współpraca kuratora ze środowiskiem rodzinnym 70
3.2 Współpraca kuratora ze środowiskiem szkolnym 71
3.3 Współpraca kuratora ze środowiskiem lokalnym 72
Podsumowanie 74
Bibliografia…………..75

Wstęp

Pracy kuratora, wieloletnie kontakty z sędziami sądów rodzinnych i nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi dla nieletnich, jak też liczne artykuły publikowane w czasopismach prawniczych i pedagogicznych potwierdzają spostrzeżenia, że praca resocjalizacyjna i wychowawcza osób społecznie niedostosowanych nasuwa wiele trudności zarówno kuratorom sądowym, jak i osobom angażującym się społecznie i wymaga od nich wiedzy, doświadczenia i zaangażowania społecznego.

Celem tej pracy jest dostarczenie każdemu czytelnikowi pewnego kompendium elementarnej wiedzy z zakresu wychowania resocjalizującego.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia rolę i zadania kuratora sądowego, strukturę kurateli sądowej, prawa i obowiązki kuratora sądowego, jego kwalifikacje oraz funkcję. Drugi rozdział dotyczy praktycznych aspektów kurateli sądowej dla nieletnich i opisuje powstanie kurateli sądowej dla nieletnich w Polsce, kontrolę podopiecznych i ich rodzin, przedstawia wychowanie resocjalizujące, opiekę kuratora oraz metody prowadzenie dozoru kuratorskiego. W trzecim rozdziale położono nacisk na współpracę kuratora ze środowiskiem lokalnym czyli z rodziną, szkołą oraz otoczeniem nieletnich.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print