Biografowie PRL o Maurycym Mochnackim

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Wpływ zaborczej polityki caratu na życie i twórczość Maurycego Mochnackiego 1.1. Wczesne lata i edukacja Mochnackiego 1.2. Zaangażowanie w działalność patriotyczną 1.3. Prześladowania i represje 1.4. Twórczość Mochnackiego jako odzwierciedlenie doświadczeń Rozdział II. Królestwo Polskie pod protektoratem Aleksandra 2.1. Polityka caratu 2.2. Wpływ na społeczeństwo i kulturę 2.3. Polska szkoła … Czytaj dalej

Biografowie PRL o Maurycym Mochnackim

WSTĘP Na krótkie życie Maurycego Mochnackiego, twórczość oraz poglądy polityczne olbrzymi wpływ wywarła zaborcza polityka caratu, nieustające represje oraz zmiany zachodzące w ponapoleońskiej Europie. Najbardziej przejrzyście scharakteryzował nastroje Polaków pod zaborami Wacław Mejbaum w swej pracy pod tytułem „Galicja po klęsce Napoleona”. Czytamy tam „Zaledwie minęło pierwsze wrażenie, jakie wywarł pogrom Napoleona, natychmiast odrodził się … Czytaj dalej