Obraz Getta w wybranych dziennikach polskich

SPIS TREŚCI
Rozdz. I: Getto – etap przejściowy – wstęp 3 – 9
Rozdz. II: „Bunt jest naszym obowiązkiem” 10 – 14
Rozdz. III: Getto – Pawiak – obóz internowanych – historia Mary Berg 15 – 21
Rozdz. IV: „Niemiec – pan życia i śmierci” 22 – 28
Rozdz. V: „Wojna to najlepsze wrota do wolności” 29 – 34
Rozdz. VI: „Tragedia tego wybranego, lecz wyklętego narodu” – podsumowanie 35 – 40
Bibliografia:  40 – 42
1. literatura podmiotowa
2. literatura przedmiotowa

Wstęp

Prawda historyczna bywa często brutalna i trudna do strawienia. Na przestrzeni wieków, ludzkość doświadczyła licznych tragedii, które pozostawiają niezatarte blizny w pamięci kolektywnej. Jednym z najbardziej bolesnych okresów w historii jest Holocaust, zbrodnia na niewyobrażalną skalę, którą systematycznie i metodycznie przeprowadzili naziści podczas II wojny światowej.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie jednego z najbardziej mrocznych aspektów Holocaustu – gett, które stały się przedsionkiem śmierci dla wielu polskich Żydów. Przez analizę wybranych dzienników polskich, praca stawia sobie za cel odtworzenie codzienności gett, ukazując życie pod brutalnym jarzmem niemieckim, ale również odwagę, nadzieję i determinację ofiar.

W rozdziale pierwszym, „Getto – etap przejściowy – wstęp”, omówimy proces tworzenia gett jako etapu przejściowego w niemieckim planie zagłady. Przyjrzymy się funkcji, jaką pełniły getta w tym procesie oraz ich organizacji i strukturze.

Rozdział drugi, „Bunt jest naszym obowiązkiem”, koncentruje się na oporze w gettach. Mimo trudności i niewyobrażalnego terroru, wielu Żydów stawiło czoło nazistom. W swoich dziennikach opisywali te akty buntu i odwagi, które stanowią ważną część pamięci o Holocaustcie.

Rozdział trzeci, „Getto – Pawiak – obóz internowanych – historia Mary Berg”, koncentruje się na konkretnej historii jednej z ofiar, Mary Berg, która doświadczyła getta, więzienia Pawiak i obozu internowania. Jej historia, choć niezwykle bolesna, jest cennym świadectwem i konfrontacją z prawdą o Holocaustcie.

Rozdział czwarty, „Niemiec – pan życia i śmierci”, ukazuje brutalną rzeczywistość gett, w której Niemiec staje się arbitrem życia i śmierci.

Rozdział piąty, „Wojna to najlepsze wrota do wolności”, omawia trudne kwestie moralne, jakie stawiają przed ludźmi ekstremalne warunki. W gettach, wojna była często postrzegana jako jedyna szansa na wolność, choć wiedziano, jak dużo kosztuje ta wolność.

Ostatni rozdział, „Tragedia tego wybranego, lecz wyklętego narodu” – podsumowanie”, podsumowuje wszystkie omówione kwestie, starając się ukazać pełen obraz tragedii, jaką przyniosło stworzenie gett dla polskich Żydów.

Praca ta nie ma na celu zaspokojenia ciekawości, ale przede wszystkim przypomnienie o tragedii, która nie powinna być zapomniana. Getta to miejsca, które odbiły piętno na historii i pamięci polskich Żydów. Poprzez analizę wybranych dzienników polskich, ta praca przyczynia się do utrzymania tej pamięci żywej.

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print