Obraz Getta w wybranych dziennikach polskich

SPIS TREŚCI
Rozdz. I: Getto – etap przejściowy – wstęp …………………………… 3 – 9
Rozdz. II: „Bunt jest naszym obowiązkiem”…………………………. 10 – 14
Rozdz. III: Getto – Pawiak – obóz internowanych – historia Mary Berg. 15 – 21
Rozdz. IV: „Niemiec – pan życia i śmierci”………………………….. 22 – 28
Rozdz. V: „Wojna to najlepsze wrota do wolności”………………….. 29 – 34
Rozdz. VI: „Tragedia tego wybranego, lecz wyklętego narodu”
– podsumowanie…………………………………………… 35 – 40
Bibliografia: …………………………………………………………….. 40 – 42
1. literatura podmiotowa
2. literatura przedmiotowa

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print