Posłańcy boskiego milczenia. Wizerunek anioła w kulturze

wstęp

rozdział 1. anioły w religiach świata
rodowód aniołów
anioły starego testamentu
anioły talmudu
anioły nowego testamentu
anioły islamu
angelologia
anioły średniowiecza
anioły pseudo dionizego
anioły świętego tomasza
istota aniołów i ich liczba

rozdział 2. anioły w sztuce
początki
średniowiecze
archaniołowie
renesans i barok
aniołek czy amorek?
nie same skrzydła…

rozdział 3. anioły w literaturze
niebieskiego w nim zgadłem anioła (anioły dantego)
wojownik skrzydlaty (anioły miltona)
dusze, które wybrały niebo (anioły swedenborga)
anioł, który stał się diabłem (anioły blake’a)
anioły stoją na rodzinnych polach (anioły słowackiego)

rozdział 4. bunt i upadek
bunt aniołów
kultura popularna
nawet anioł możę być człowiekiem
anioły spadają z nieba
zakończenie
bibliografia
filmy

WSTĘP

W nieświadomości współczesnego człowieka, jak twierdzi Mircea Eliade, przetrwała bogata mitologia, niejednokrotnie przewyższająca swoją wartością duchową jego życie świadome.1 Fakt, że człowiek w pewien sposób żyje obrazami, przechowując w swoim umyśle stare, mityczne symbole, potwierdzają odkrycia psychologii głębi, eksperymenty surrealistów z pismem automatycznym i najzwyklejsza wyobraźnia towarzysząca przeciętnemu mieszkańcowi naszej planety.

Odwieczne symbole nigdy nie tracą psychicznej aktualności, choć mogą ulegać (i ulegają) powierzchownym zmianom, zakładać nowe maski.

Treść jednak zawsze pozostaje ta sama: obrazy wyrażają tęsknotę za przekształconą w archetyp, zmitologizowaną przeszłością. Co istotne: symboli tych nie sposób opisać słowami, można ich doświadczyć jedynie na poziomie Obrazów. Wszelkie próby racjonalnego wyjaśnienia ich znaczenia prowadzić mogą do tragicznych w skutkach uproszczeń, a nawet zniekształceń.

Liczba stron 156
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Śląski Katowice
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print