Obraz feminizmu na łamach polskiej i amerykańskiej edycji Cosmopolitana w latach 2000-2004

Spis treści

Wstęp
1. Cel pracy
2. Metodologia (ankiety-badania obce, fora dyskusyjne, analizy porównawcze,)

Rozdział I
Czym jest feminizm?
1.1. Definicja feminizmu
1.2 Feminizm a emancypacja
1.3 Feminizm a równouprawnienie

Rozdział II
Feminizm jako ruch społeczno-polityczny
2.1 Zarys historyczny
2.1.1 Kształtowanie się myśli feministycznej; jej oświeceniowy rodowód w Europie.
2.1.2 Początki feminizmu w Stanach Zjednoczonych
2.1.3. Pierwsza fala feminizmu
2.1.4. Sufraż po amerykańsku
2.1.5. Druga fala feminizmu
2.1.6. Czy nadchodzi trzecia fala?
2.2 Feminizm w Polsce
2.2.1Nauczycielki i uczennice – pierwsza fala polskiego feminizmu (1800 – 1830)
2.2.2. „Entuzjastki” i inne, czyli słów kilka o tzw. drugiej fali polskiego feminizmu (1830 – 1863)
2.2.3. Trzecia Fala feminizmu (1870 – 1900)
2.2.4 Feminizm modernistyczny przełomu wieków – czwarta fala 1900-1918 [1]
2.2.5 Lata dwudzieste, lata trzydzieste – feminizm polskiego międzywojnia ( piąta fala 1920 – 1940)
2.2.6 Feminizm w PRL-u (szósta fala 1948 – 1989)
2.2.7 Feminizm odrodzony – polski ruch kobiecy po 1989r
2.2.8 Trochę statystyki zamiast podsumowania
2.3. Główne nurty współczesnego feminizmu

Rozdział III
Cosmo – feminizm w polskiej i amerykańskiej wersji miesięcznika 2000 – 2004)
3.1 Wizerunek kobiety kreowany przez mass – media drukowane w Stanach Zjednoczonych
3.2 Cosmo a ruch feministyczny na łamach edycji amerykańskiej – analiza wybranych roczników
3.3. Obraz kobiety w polskich, drukowanych, środkach masowego przekazu
3.4 Feminizm na łamach polskiej edycji Cosmopolitana – analiza wybranych roczników.
3.5 Podobieństwa i różnice – analiza porównawcza treści przekazu

Rozdział IV
Badania własne
4.1 Cel badań
4.2 Problem badawczy
4.3 Metodologia badań
4.4 Techniki Badawcze
4.5 Analiza i wnioski z badań

Celem niniejszej pracy jest porównanie polskiej i amerykańskiej edycji magazynu Cosmopolitan oraz prześledzenie sposobu prezentacji idei feministycznych na łamach tego magazyny. Praca zawiera także skróconą historię feminizmu jako ideologii oraz zarys historyczny ruchów kobiecych określanych wspólnym mianem – feminizmu.

Starałam się ten temat przedstawić poprzez omówienie sposobu socjotechnicznego kreowania wizerunku kobiety w obydwu edycjach. W mojej pracy stawiam także hipotezę, że w polskim, tradycyjnym i patriarchalnym społeczeństwie kobieta współczesna, nawet najbardziej wyemancypowana, natrafia w dalszym ciągu na bardzo silne bariery obyczajowe, które blokują jej osiągnięcie statusu równego mężczyznom zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i politycznej.

Na podstawie literatury oraz badań własnych, starałam się wykazać, że z takimi właśnie stereotypami myślowymi stara się walczyć Cosmopolitan.

Liczba stron 125
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Warszawski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print