Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn

Liczba stron: 87

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp  3

Rozdział I. Problematyka małżeństwa w literaturze przedmiotu 5
1.1 Pojęcie małżeństwa
1.2 Cele i funkcje małżeństwa
1.3 Role małżeńskie
1.4 Oczekiwania względem małżeństwa oraz przyszłego partnera małżeńskiego

Rozdział II. Szczęście małżeńskie – podstawy teoretyczne  21
2.1 Pojęcie szczęścia małżeńskiego
2.2 Czynniki warunkujące poczucie szczęścia w małżeństwie
2.3 Czynniki utrwalające szczęście w małżeństwie
2.4 Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn

Rozdział III. Męskość i kobiecość – ujęcie teoretyczne  40
3.1 Płciowe zróżnicowanie pomiędzy kobietami a mężczyznami
3.2 Wpływ płci na sposób funkcjonowania małżeństwa i rodziny
3.3 Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa
3.4 Męskie i kobiece wzorce zachowań
3.5 Sytuacje konfliktowe w małżeństwie

Rozdział IV. Metodologiczne założenia badań 61
4.1 Problemy i hipotezy badawcze
4.2 Metoda i procedury badawcze
4.3 Charakterystyka badanej populacji
4.4 Charakterystyka badanej grupy i to co poniżej należy do niego

Rozdział V. Analiza wyników badań 64
5.1 Odsetek zadowolonych małżeństw
5.2 Źródła małżeńskich konfliktów
5.3 Rola podobieństwa osobowości partnerów małżeńskich
5.4 Poziom wykształcenia a satysfakcja małżeńska
5.5 Współżycie seksualne a satysfakcja małżeńska

Rozdział VI. Wnioski końcowe i podsumowanie  78

Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Praca magisterska zatytułowana „Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn” skupia się na analizie pojęcia szczęścia małżeńskiego z perspektywy mężczyzn.

Praca rozpoczyna się od wstępu, w którym autorka/autor przedstawia temat i cel pracy.

Rozdział I skupia się na problematyce małżeństwa, omawiając takie kwestie jak definicja małżeństwa, cele i funkcje małżeństwa, role małżeńskie oraz oczekiwania względem małżeństwa i przyszłego partnera małżeńskiego.

Rozdział II skupia się na szczęściu małżeńskim, definiując je i analizując czynniki, które mogą wpływać na poczucie szczęścia w małżeństwie. Jest także rozważane szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn.

Rozdział III analizuje męskość i kobiecość, zwracając uwagę na zróżnicowanie płciowe pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wpływ płci na sposób funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Autor również omawia modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa, męskie i kobiece wzorce zachowań oraz sytuacje konfliktowe w małżeństwie.

Rozdział IV przedstawia założenia metodologiczne badań, takie jak problemy i hipotezy badawcze, metodę i procedury badawcze, a także charakterystykę badanej populacji i grupy.

Rozdział V przedstawia analizę wyników badań, w tym odsetek zadowolonych małżeństw, źródła małżeńskich konfliktów, rolę podobieństwa osobowości partnerów małżeńskich, poziom wykształcenia a satysfakcję małżeńską, a także związek pomiędzy współżyciem seksualnym a satysfakcją małżeńską.

Praca kończy się rozdziałem VI, w którym zawarte są wnioski końcowe i podsumowanie, następnie bibliografia, spis tabel i wykresów oraz aneks.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print