Sztuka i wychowanie przez sztukę w ujęciu Bogdana Suchodolskiego

Liczba stron: 73

Nazwa Szkoły Wyższej: Szkoła wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4

ROZDZIAŁ I
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ BOGDANA SUCHODOLSKIEGO (1903-1992) . . . . . . . . s. 6

ROZDZIAŁ II
BOGDAN SUCHODOLSKI JAKO WSPÓŁTWÓRCA
PEDAGOGIKI KULTURY . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16

ROZDZIAŁ III
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE SZTUKI
W POGLĄDACH BOGDANA SUCHODOLSKIEGO . . . . . . . s. 29

ROZDZIAŁ IV
WYCHOWANIE ESTETYCZNE W UJĘCIU
BOGDANA SUCHODOLSKIEGO . . . . . . . . . s. 46

ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.67

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71

WSTĘP

Bogdan Suchodolski był pedagogiem, filozofem, historykiem wychowania, kultury, sztuki, uczonym, badaczem, autorem znamienitych dzieł w wielu dziedzinach nauki i kultury najszerzej pojętej: filozofii i psychologii społecznej, pedagogiki ogólnej i teorii wychowania, naukoznawstwa i, w szczególności, historii nauki powszechnej i polskiej, literaturoznawstwa i sztuki. Wyjątkowo rozległy był zakres działalności naukowej, oświatowej i organizacyjnej Bogdana Suchodolskiego. Inspirował przez dziesięciolecia nie tylko liczne rzesze swoich uczniów i współpracowników, ale także ludzi niezwiązanych z nim bezpośrednio, obcujących jedynie z jego dziełem i realizujących w praktyce zawarte w nim przesłanie, co nie zdarza się zbyt często i możliwe jest jedynie w przypadku najwybitniejszych uczonych.

Jego sposób myślenia o świecie zawsze wyznaczany był kształtem dziejowych wydarzeń i przemian ocenianych w perspektywie wielkiej, rozgrywającej się historii. Była to zawsze strategia utrwalania najbardziej wzniosłych tradycji polskiej kultury, a jednocześnie strategia uczestnictwa w budowaniu świata idealnego, który uważał za jedynie prawdziwy; strategia budowania przyszłości odległej, poza horyzontem znanego czasu, ale wymiernej możliwościami człowieka, współtwórcy świata.

W zainteresowaniach naukowych Bogdana Suchodolskiego ważne miejsce zajmowała sztuka i jej wychowawcze znaczenie. Podejmował tę problematykę wielokrotnie ujawniając różne jej perspektywy. Tej problematyce – tak jak postrzegana była ona przez Bogdana Suchodolskiego – poświęcona jest moja rozprawa.

W rozdziale pierwszym staram się przybliżyć życie i bogatą działalność Bogdana Suchodolskiego. Należał on do pokolenia, które urodzone i wychowane jeszcze w czasie zaborów, przeżywało radość wolności odzyskanej w 1918 roku, po stu trzydziestu latach niewoli, brało udział, w latach międzywojennych, w budowaniu Drugiej Rzeczypospolitej; wstąpiło do podziemia w latach hitlerowskiej okupacji, podjęło trud odbudowy i kształtowania nowych wartości w latach powojennych.

Rozdział drugi ukazuje koncepcję kultury Bogdana Suchodolskiego – kultury, która wykracza poza ramy dziedzictwa artystycznego i edukacji kulturalnej, bliskiej intencji kształcenia pełnej, integralnej osobowości człowieka.

Rozdział trzeci porusza zagadnienie wartości sztuki – tak jak spostrzegane one były przez Bogdana Suchodolskiego.

Ostatni rozdział pracy poświęcony jest stworzonej przez Bogdana Suchodolskiego koncepcji wychowania estetycznego – polegającej jako wychowanie przez sztukę i wychowanie do sztuki.
Pracę zamyka zakończenie stanowiące próbę uogólnienia podjętej w tej rozprawie problematyki.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print