Szanse edukacyjne uczniów rodzin pozostających bez pracy

Liczba stron: 126

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I.
Bezrobocie jako problem społeczny.
1. Pojęcie i istota bezrobocia…..7
2. Rodzaje bezrobocia…..9
3. Przyczyny bezrobocia…..12
4. Poziom i struktura bezrobocia…..15
4.1. Bezrobocie w Polsce…..15
4.2. Bezrobocie w województwie świętokrzyskim…..20
4.3. Bezrobocie w gminie Stąporków…..22
5. Społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia…..24

Rozdział II.
Szkoła jako instytucja społeczna warunkująca zaspokojenie potrzeb życiowych młodzieży
1. Rola i zadania szkoły…..35
2. Nierówność szans edukacyjnych…..43
3. Gimnazjum jako element systemu oświaty…..49
4. Zjawiska niepożądane występujące wśród młodzieży gimnazjalnej – agresja, przemoc i narkomania…..52

Rozdział III.
Metodologia badań własnych.
1. Przedmiot i cel badań…..60
2. Problemy i hipotezy badawcze…..61
3. Zmienne i wskaźniki…..65
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..68
5. Charakterystyka terenu badań…..72
6. Charakterystyka badanej grupy…..74

Rozdział IV.
Analiza wyników badań.
1. Wpływ warunków materialno-bytowych na szanse edukacyjne uczniów…..76
2. Cechy społeczno-demograficzne badanych rodzin pozostających bez pracy…..80
3. Atmosfera panująca w rodzinach dotkniętych bezrobociem w świetle przeprowadzonych badań…..84
4. Rozwój kariery edukacyjnej dzieci rodzin dotkniętych bezrobociem…..88
5.Wsparcie uczniów z rodzin pozostających bez pracy przez szkołę…..93
6. Szanse podjęcia dalszej nauki przez uczniów z rodzin bezrobotnych…..97

Weryfikacja hipotez…..107
Podsumowanie i wnioski…..109
Bibliografia…..111
Spis tabel…..114
Spis wykresów…..116

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print