Sytuacja wychowawcza dzieci w rodzinach przestępczych

Liczba stron: 74

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna Pułtusku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1
Rodzina jako środowisko wychowawcze
Potrzeby dziecka i ich zaspokajanie
Wzory osobowe
Wpływ rodziny a inne środowiska wychowawcze

ROZDZIAŁ 2
Rodzina patologiczna a rozwój dziecka
Rodzina przestępcza
Problemy i hipotezy badawcze
Metody i techniki i narzędzia badawcze Teren i organizacja badań

ROZDZIAŁ 3
Charakterystyka badanych rodzin
Struktura badanych rodzin
Wykształcenie i praca
Warunki socjalne
Przestępczość w rodzinie
Stosowane metody wychowawcze oraz formy opieki nad dzieckiem

ROZDZIAŁ 4
Zdrowie fizyczne i psychiczne
Sytuacja szkolna
Czas wolny
Niedostosowanie społeczne

ZAKOŃCZENIE
Wnioski
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
ANEKSY
Kwestionariusz rozmowy z matką
Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print