Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy)

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..3

Rozdział I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS)
1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ..6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ..14
1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ..23

Rozdział II
Dziecko w szkole z zespołem FAS
2.1. Dziecko z FAS w kontekście szkoły ..27
2.2. Główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS..36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS ..42

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Cel i przedmiot badań ..52
3.2. Problemy badawcze ..55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ..58
3.4. Organizacja i przebieg badań..64

Rozdział IV Sytuacja szkolna dziecka z syndromem FAS w świetle wyników badań własnych.
4.1. Identyfikacja problemu..66
4.2. Geneza i dynamika zjawiska..68
4.3. Podsumowanie. Propozycje rozwiązania problemu..81

Zakończenie..84
Bibliografia..86
Aneks..89

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print