Sytuacja szkolna dzieci z biednych rodzin

Liczba stron: 93

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp………………………………………………………………………………….2

I. BIEDA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

1.1 Pojęcie biedy i ubóstwa …………………………………………………………4
1.1.1 Ubóstwo absolutne i względne………………………………………………7
1.1.2Teoretyczny podział środowiska biedy i jego granice …………………..12
1.1.3Rozmiary biedy w Polsce i koncentracja ubóstwa ………………………14
1.1.4 Bieda wiejska a miejska…………………………………………………….16
1.1.5 Kondycja finansowa gospodarstw domowych…………………………..18
1.1.6 Finansowy próg biedy (ubóstwo obiektywne i subiektywne)………..…21
1.1.7Wizerunek ludzi biednych w Polsce ……………………………………….23
1.2 Dzieci a problem biedy……………………………………………………..24
1.2.2 Seniorzy wobec marginalizacji społecznej ………………………………27
1.2.3Miary ubóstwa wśród dzieci…………………………………………………30
1.2.4Pomoc społeczna wobec problemu biedy wśród dzieci………………..36
1.2.5 Instytucje wspomagające rodzinę………………………………………….39

II. PROBLEMATYKA I ORGANIZACJA BADAŃ

2.1 Cele i problemy badawcze……………………………………………………45
2.2 Metody i techniki badawcze…………………………………………………..47
2.3 Teren badań i osoby badane………………………………………………….50

III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOTYCZĄCYCH SYTUACJI UCZNIÓW BIEDNYCH W KLASIE SZKOLNEJ

3.1 Jaki jest stosunek dzieci z rodzin biednych do nauki, jakie uzyskują wyniki?………………….52
3.2 Jaki stosunek mają dzieci z rodzin biednych do nauczycieli?…….55
3.3 Jaki jest stosunek uczniów biednych do kolegów z klasy?……..59
3.4 Jaki jest stosunek dzieci z rodzin biednych do szkoły? Czy i jaka pomoc jest udzielana dzieciom biednym przez szkołę?……….62
3.5. Wzajemne postawy uczniów…………………………………………………65

IV. WNIOSKI I POSTULATY………………………………………………………69

BIBLIOGRAFIA
ANEKS

WSTĘP

Naturalnym i podstawowym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym jest rodzina. To ona stwarza odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Coraz częściej zdarza się jednak, że rodzina nie jest w stanie prawidłowo wypełnić stawianych jej zadań. Zła sytuacja życiowa, patologia i trudności, z jakimi styka się w codziennym życiu mogą być przyczyną ubóstwa i biedy, które zaburzają jej funkcjonowanie i wpływają negatywnie na rozwój i wychowanie dzieci.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost ludzi biednych wśród społeczeństwa polskiego. Dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat przemiany społeczno-gospodarcze nadały całkiem nowy sens czynnikom warunkującym życie polskich rodzin, a tym samym poszerzyły krąg problemów opiekuńczo-wychowawczych o takie czynniki jak: stosunki rodzinne, sytuacja dzieci, zdrowie, praca, spędzanie czasu wolnego. Bieda wymusza zmiany w relacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie. Dlatego celem przeprowadzonych przeze mnie badań jest poznanie sytuacji dziecka biednego na tle klasy szkolnej, jego relacje z pozostałymi uczniami oraz stosunek do nauczycieli i nauki szkolnej.

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print