Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców

Liczba stron: 119

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I.
Zjawisko bezrobocia jako problem ekonomiczny i społeczny.
1.1.Charakterystyka bezrobocia ..7
1.2. Typy bezrobocia..9
1.3. Etiologia bezrobocia..12
1.4. Skala i struktura bezrobocia..15
1.5. Konsekwencje pozostawania bez pracy..24

Rozdział II.
Szkoła jako instytucja edukacyjna i wychowawcza.
3.1. Funkcje i zadania szkoły..35
3.2. Nierówność szans edukacyjnych..43
3.3. Gimnazjum jako element struktury systemu oświaty..49
3.4. Patologiczne zachowania młodzieży gimnazjalnej..52

Rozdział III.
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań..60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze..61
3.3. Zmienne i wskaźniki..65
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze..68
3.5. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji ..72

Rozdział IV.
Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców w świetle badań własnych.
4.1. Warunki materialno-bytowe rodziny a szanse edukacyjne uczniów.. 76
4.2. Charakterystyka rodzin pozostających bez pracy..80
4.3. Atmosfera panująca w rodzinach dotkniętych bezrobociem.. 84
4.4. Kariera edukacyjna dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem..88
4.5. Pomoc świadczona przez szkołę ..93
4.6. Szanse edukacyjne dzieci rodziców pozostających bez pracy..97

Zakończenie i wnioski..107
Bibliografia..111
Spis tabel i wykresów..114
Aneks..119

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print