Sytuacja dziecka w rodzinie zrekonstruowanej

Liczba stron: 44

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział I Rodzina zrekonstruowana w literaturze naukowej 7
1.1. Charakter rodziny zrekonstruowanej 7
1.2. Skala zjawiska 12

Rozdział II Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zrekonstruowanej 19
2.1. Wymiar psychoemocjonalny 19
2.2. Wymiar społeczno-wychowawczy 26

Rozdział III Sytuacja społeczna dziecka w rodzinie zrekonstruowanej 31
3.1. Relacje dziecka z przybranym rodzicem 31
3.2. Relacje dziecka z przybranym rodzeństwem 36

Zakończenie 40
Bibliografia 42

Wstęp

Rodzina jest jedną z najważniejszych instytucji społecznych i stanowi podstawę funkcjonowania społeczeństwa. Współcześnie można zaobserwować wiele różnych form życia rodzinnego, w tym także rodzinę zrekonstruowaną. Takie rodziny powstają na skutek rozwodu, separacji, zgonu jednego z rodziców lub adopcji. W przypadku rodzin zrekonstruowanych, w których jeden z partnerów ma dziecko z poprzedniego związku, wychowanie dziecka staje się wyzwaniem dla wszystkich członków rodziny.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji dziecka w rodzinie zrekonstruowanej. Praca składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest charakterystyce rodziny zrekonstruowanej w literaturze naukowej. Omówiono w nim definicję rodziny zrekonstruowanej, jej cechy i charakterystyczne problemy. W ramach rozdziału została również przedstawiona skala zjawiska rodziny zrekonstruowanej.

Drugi rozdział skupia się na funkcjonowaniu dziecka w rodzinie zrekonstruowanej. Wymieniono w nim aspekty psychoemocjonalne i społeczno-wychowawcze wpływające na rozwój dziecka w takiej rodzinie. W dalszej części rozdziału omówiono rolę rodziców i rodzeństwa w procesie wychowania dziecka.

W ostatnim rozdziale poświęconym jest sytuacji społecznej dziecka w rodzinie zrekonstruowanej. Przedstawiono w nim relacje dziecka z przybranym rodzicem oraz z rodzeństwem. W kontekście tych relacji omówiono również problemy, z jakimi boryka się dziecko w rodzinie zrekonstruowanej.

Praca ta ma na celu przybliżenie sytuacji dziecka w rodzinie zrekonstruowanej. W ramach pracy dokonano analizy literatury naukowej, omówiono funkcjonowanie dziecka w rodzinie zrekonstruowanej oraz przedstawiono sytuację społeczną dziecka w takiej rodzinie. Wyniki te mogą być przydatne dla rodziców, pedagogów, psychologów i innych specjalistów pracujących z dziećmi, aby pomóc w zrozumieniu specyfiki rodziny zrekonstruowanej i jej wpływu na rozwój dziecka.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print