Być albo nie być… samolubem?

Czynniki wpływające na orientacje społeczne: liczba osób oraz sposób reprezentacji i przestrzennego usytuowania wyników

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 1996

Spis treści:

1. Wstęp

2. Teoria gier

3. Orientacje społeczne
3.1. Różne sposoby pomiaru orientacji społecznych
3.2. Czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji konfliktu
3.2.1. Sposób reprezentacji
3.2.2. Ilość osób
3.2.3. Uwarunkowania przestrzenne

4. Metoda
4.1. Pytania i hipotezy badawcze
4.2. Eksperyment 1
4.2.1. Schemat badania
4.2.2. Dobór ofert oraz pomiar zmiennej zależnej – orientacji społecznych
4.2.3. Procedura
4.2.4. Osoby badane
4.3. Eksperyment 2
4.3.1. Schemat badania
4.3.2. Dobór ofert oraz pomiar zmiennej zależnej – orientacji społecznych
4.3.3. Procedura
4.3.4. Osoby badane

5. Wyniki
5.1. Liczba osób
5.2. Rodzaj reprezentacji
5.3. Usytuowanie przestrzenne

6. Interpretacja wyników
6.1. Liczba osób i usytuowanie przestrzenne wyników
6.2. Rodzaj reprezentacji

7. I co dalej?
7.1. Propozycje dalszych badań
7.2. Implikacje praktyczne badań

8. Bibliografia

Praca pt. „Być albo nie być… samolubem? Czynniki wpływające na orientacje społeczne: liczba osób oraz sposób reprezentacji i przestrzennego usytuowania wyników” jest badaniem psychologicznym dotyczącym wpływu różnych czynników na orientacje społeczne.

Wstęp wprowadza w temat pracy, przedstawia problem badawczy i cel badań.

Rozdział drugi jest poświęcony teorii gier, narzędziu używanym w wielu dziedzinach nauki do modelowania sytuacji, w których podmioty podejmują decyzje.

Trzeci rozdział omawia orientacje społeczne, różne sposoby pomiaru orientacji społecznych i czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji konfliktu. W tym rozdziale badane są takie czynniki, jak sposób reprezentacji, liczba osób i uwarunkowania przestrzenne.

Czwarty rozdział przedstawia metodę badania, w tym pytania i hipotezy badawcze, oraz szczegóły dwoch eksperymentów przeprowadzonych w ramach pracy. Każdy eksperyment omawia schemat badania, dobór ofert i pomiar zmiennej zależnej, procedurę i osoby badane.

Rozdział piąty przedstawia wyniki badań, w tym wpływ liczby osób, rodzaju reprezentacji i usytuowania przestrzennego na orientacje społeczne.

Szarą rozdział zawiera interpretację wyników, skupiając się na wpływie liczby osób i usytuowania przestrzennego wyników oraz rodzaju reprezentacji na orientacje społeczne.

Rozdział siódmy omawia propozycje dalszych badań i implikacje praktyczne badań.

Praca kończy się bibliografią.

4.3/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print