Bankowość elektroniczna – zagrożenia, szanse, perspektywy

105 stron

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego
1.1 Powstanie i rozwój Internetu
1.2 Krótka historia rynków elektronicznych
1.3 Miejsce Internetu we współczesnej gospodarce
1.4 Idea banku wirtualnego

Rozdział 2. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej
2.1 Pojęcie bankowości elektronicznej
2.2 Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej
2.3 Cele i zadania Rady Bankowości Elektronicznej
2.4 Elektroniczne systemy płatności
2.5 Internet w działalności marketingowej banku

Rozdział 3. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej
3.1 Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych
3.2 Karty płatnicze
3.3 Bankomaty
3.4 Telefoniczne usługi bankowe
3.5 Home banking
3.6 Bankowość internetowa
3.7 Technologie perspektywiczne

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym
4.1 Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
4.2 Korzyści wynikające z korzystania z bankowości elektronicznej
4.3 Ekonomika bankowości elektronicznej
4.4 Ograniczenia i bariery rozwoju bankowości elektronicznej
4.5 Stan obecny i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Załączniki

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print