Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet

Liczba stron: 111

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP…………… 3

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA BADAWCZA SZCZĘŚCIA W LITERATURZE PRZEDMIOT…………….5
1.1. Koncepcje poczucia szczęścia …….. 6
1.2. Wymiary zadowolenia ……. …12
1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ….. 15
1.4. Poczucie szczęścia małżeńskiego ……. 20
1.5. Cechy człowieka szczęśliwego ……… 25

ROZDZIAŁ II. WSPÓŁCZESNE PRZEOBRAŻENIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO….30
2.1 Koncepcje małżeństwa ……. 30
2.2 Cele i funkcje małżeństwa ……… 33
2.3 Jakość związków małżeńskich w literaturze . 37
2.4 Satysfakcja z małżeństwa – psychospołeczne uwarunkowania ……. 44
2.5 Przemiany instytucji związku małżeńskiego.. 49

ROZDZIAŁ III. ROLA KOBIETY W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE ……. 55
3.1 Przemiany ról życiowych kobiety ….. ..55
3.2 Wizerunek współczesnej kobiety……………. 60
3.3 Małżeństwo a rozwój osobowy małżonków………..63
3.4 Preferowane wartości kobiety a zadowolenie z małżeństwa……67

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH………… 72
4.1 Cel i przedmiot badań własnych……………………….. 72
4.2 Problemy badawcze………..………………………. 75
4.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze………….…… 77
4.4 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji…81

ROZDZIAŁ V. POCZUCIE SZCZĘŚCIA KOBIET W MAŁŻEŃSTWIE A ICH ŻYCIOWE ASPIRACJE W BADANIACH WŁASNYCH ….83
5.1 Analiza przeprowadzonych badań……..83
5.2 Wnioski badań własnych…………97

ZAKOŃCZENIE……………………..………..……….102
BIBLIOGRAFIA…………………………………..……104
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW……………………..…..108
ANEKS…………………..………………………………..….109

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print