Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Wstęp Cel pracy Zakres tematyczny pracy magisterskiej Rozdział I. Przegląd literatury Teoria stresu Wpływ stresu na efektywność pracy Modele i podejścia do badania stresu w miejscu pracy Rozdział II. Metodologia badań Przedmiot i cel badań Problemy badawcze Hipotezy badawcze Narzędzia i techniki Populacja i próba badawcza Rozdział III. Analiza i interpretacja danych Wyniki badań Podsumowanie … Czytaj dalej