Przegląd metod i środków technicznych do produkcji mieszanki betonowej

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Cel i zakres pracy
2. Rodzaje betonów stosowanych w budownictwie
2.1. Betony zwykłe
2.2. Betony lekkie
2.3. Betony specjalne
2.3.1. Beton hydrotechniczny
2.3.2. Beton wodoszczelny
2.3.3. Beton przeznaczony do pracy w środowisku chemicznie agresywnym
2.3.4. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie
2.3.5. Beton z dodatkiem składnika włóknistego (fibrobeton)
2.3.6. Beton ciężki
2.3.7. Betony żaroodporne i ogniotrwałe
2.3.8. Beton natryskowy
3. Właściwości oraz rodzaje mieszanek betonowych stosowanych w budownictwie
3.1. Właściwości mieszanek betonowych
3.1.1. Urabialność
3.1.1. Konsystencja
3.1.3. Zdolność do zagęszczania
3.2. Rodzaje mieszanek betonowych
3.2.1. Ciepłe mieszanki betonowe
3.2.2. Gorące mieszanki betonowe
3.2.3. Zimne mieszanki betonowe
4. Procesy pomocnicze w produkcji mieszanek betonowych
4.1. Przygotowanie składników betonu
4.1.1. Przyjmowanie i magazynowanie kruszywa
4.1.2. Przyjmowanie i magazynowanie cementu
4.2. Dozowanie składników mieszanki betonowej
4.3. Transport gotowej mieszanki betonowej
4.3.1. Środki transportu bliskiego
4.3.2. Środki transportu dalekiego
4.3.3. Transport pompowy
5. Proces technologiczny mieszania
5.1. Parametry opisujące proces mieszania
5.1.1 Stopień zmieszania
5.1.2 Intensywność mieszania
5.1.3 Efektywność mieszania
5.1.4. Jakość zmieszania
5.2. Urządzenia służące do przygotowania mieszanki betonowej
5.2.1. Mieszania ręczne
5.2.2. Mieszanie mechaniczne
5.2.2.1. Klasyfikacja betoniarek
6. Klasyczne i nowoczesne rozwiązania betonowni
6.1. Klasyczne rozwiązania betonowni
6.2. Czynniki wpływające na lokalizację wytwórni mieszanki betonowej
6.3. Rozwój konstrukcji betonowni w ostatnich latach
7. Wnioski końcowe
8. Bibliografia

Liczba stron 86
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy
Rodzaj pracy inżynierska
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print