Projekt zabezpieczenia skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do centrum rekreacyjnego

Spis treści

1. Wstęp 3

2. Stabilizacja skarp 5

3. Metody zabezpieczeń skarp zboczy 6
3.1. Ściany oporowe 6
3.2. Zbrojenie ośrodka gruntowego 10
3.3. Metody z wykorzystaniem geosyntetyków i geotekstyliów. 13
3.4. Metody dynamicznego zagęszczania ośrodka gruntowego 16

4. Cel i zakres projektu 19

5. Lokalizacja Obiektu 20

6. Stan istniejący: 20

7. Warunki gruntowo- wodne. 20
7.1. Opis miąższości i układu warstw geotechnicznych. 20
7.2. Tabelaryczne zestawienie parametrów geotechnicznych. 20

8. Dane wyjściowe do projektu ściany oporowej. 21
8.1. Wyznaczenie parametrów gruntowych do obliczeń. 21
8.2. Kształt i wymiary ściany oporowej . 23

9. Obliczenia ściany oporowej. 24
9.1. Obliczenie parcia czynnego i biernego gruntów: 25
9.2. Obliczenie I stanu granicznego nośności. 29
9.3. Obliczenie II stanu granicznego. 34
9.4. Obliczenie III stanu granicznego. 34
9.5. Analiza Stateczności. 36
9.6. Wykaz Stali zbrojeniowej 42
9.7. Zabezpieczenie hydroizolacyjne konstrukcji. 42

10. Zabezpieczenie prawej skarpy gabionami. 43
10.1. Opis metody 43
10.2. Warunki gruntowe 44
10.3. Wymiary konstrukcji. 44

11. Obliczenia dla gabionów. 45
11.1. Sprawdzenie stanów granicznych. 45
11.2. Analiza stateczności zbocza. 48

12. Podsumowanie. 54

13. Bibliografia 55

Liczba stron 56
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Krakowska
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2011
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print