Projekt technologii i organizacji remontu kapitalnego i rozbudowy 100 letniego budynku mieszkalnego

Wstęp Założenia do projektu
2. Opis techniczny stanu istniejącego
2.1. Lokalizacja obiektu:
2.2. Warunki gruntowo wodne:
2.3. Opis konstrukcji
2.3.1. Ławy fundamentowe (nie odkrywane):
2.3.2. Ściany:
2.3.2.1. Ściany piwnic:
2.3.2.2. Ściany kondygnacji naziemnych:
2.3.2.3. Ścianki działowe
2.3.3. Stropy:
2.3.3.1. Strop nad piwnicą
2.3.3.2. Stropy nad parterem i I piętrem
2.3.3.3. Strop nad II piętrem
2.3.4. Nadproża:
2.3.4.1. Nadproża w piwnicy
2.3.4.2. Nadproża na parterze, I i II piętrze
2.3.5. Schody:
2.3.6. Dach mansardowy drewniany.
2.4. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
2.5. Werandy
2.6. Wentylacja
2.7. Warstwy wykończeniowe
2.7.1. Posadzki i podłogi
2.7.2. Tynki
2.8. Stolarka okienna
2.9. Stolarka drzwiowa
3. Opis techniczny projektowanej modernizacji
3.1. Osuszenie piwnicy i remont posadzki
3.2. Prace żelbetowe
3.2.1. Strop żelbetowy na belkach stalowych nad piwnicą
3.2.2. Strop żelbetowy na belkach stalowych nad parterem
3.2.3. Nadproża
3.2.4. Schody i klatka schodowa
3.3. Stropy drewniane nad I i II piętrem
3.4. Schody drewniane zabiegowe na poddasze
3.5. Konstrukcja dachu mansardowego
3.6. Zabudowa strychu
3.7. Pokrycie dachu
3.7.1. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe
3.8. Ścianki działowe
3.8.1. Ścianki działowe w piwnicy
3.8.2. Ścianki działowe na parterze, I i II piętrze oraz poddaszu
3.9. Wentylacja
3.10. Tynki wewnętrzne
3.11. Powłoki malarskie
3.12. Ocieplenie budynku
3.13. Werandy
3.14. Stolarka okienna
3.15. Stolarka drzwiowa
4. Opis organizacji i wykonawstwa robót modernizacyjnych
4.1. Prace przygotowawcze
4.2. Rozebranie ścianek działowych i skucie tynku
4.3. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
4.4. Osuszenie murów piwnicy
4.5. Wykonanie posadzki w piwnicy
4.6. Prace żelbetowe
4.6.1. Wymiana konstrukcji ceramicznej stropu odcinkowego nad piwnicą na strop żelbetowy
4.6.2. Wymiana stropu drewnianego nad parterem na żelbetowy na belkach stalowych
4.6.3. Wymiana drewnianej klatki schodowej na żelbetową na belkach spocznikowych
4.7. Prace wykończeniowe na stropach żelbetowych
4.8. Prace na dachu
4.8.1. Prace rozbiórkowe
4.8.2. Przemurowanie kominów
4.8.3. Pokrycie dachu dachówką cementową
4.8.4. Montaż rynien
4.8.5. Montaż rur spustowych
4.9. Prace na przybudówce
4.10. Remont stropów drewnianych
4.11. Demontaż wyciągu masztowego
4.12. Montaż stolarki okiennej
4.13. Montaż ścianek działowych, wykonanie suchych tynków i inne prace wykończeniowe
4.13.1. Prace na poddaszu
4.13.2. Prace na I i II piętrze
4.14. Prace na parterze
4.15. Prace w piwnicy
4.16. Prace na klatce schodowej dużej i małej (przejście)
4.17. Ocieplenie budynku
4.18. Prace na werandach
4.19. Prace końcowe na zewnątrz budynku
4.20. Malowanie ścian i sufitów
4.21. Lakierowanie podłóg
4.22. Układanie płytek ceramicznych na klatce schodowej
4.23. Montaż schodów drewnianych na poddasze
4.24. Montaż stolarki drzwiowej
4.25. Uwagi dotyczące projektu technologii, organizacji i wykonawstwa robót
5. Spis załączników
5.1. Załącznik nr 1 obliczenia statyczne
5.2. Załącznik nr 2 zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej
5.3. Załącznik nr 3 przedmiar robót
5.4. Załącznik nr 4 tabela pracochłonności
5.5. Załącznik nr 5 harmonogram liniowy gantta
5.6. Załącznik nr 6 harmonogram sieciowy
6. Spis rysunków inwentaryzacyjnych i projektowych
7. Spis rysunków w tekście
8. Spis zdjęć
9. Bibliografia

Liczba stron 100
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Gdańska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print