Projekt techniczny termorenowacji budynku użyteczności publicznej

Spis treści

I. Wstęp
Wprowadzenie
2. Cel pracy
3. Zakres pracy
II. Inwestycje termomodernizacyjne i ich problematyka.
1. Zagadnienia termomodernizacyjne na podstawie aktów prawnych
1.1. Obowiązujące wymagania ochrony cieplnej budynków
1.2. Aktualne przepisy dotyczące realizacji inwestycji termomodernizacyjnych
2. Techniczne metody termomodernizacji
2.1. Docieplanie ścian zewnętrznych
2.1.1. Metody lekkie mokre
2.1.2. Metody ciężkie mokre
2.1.3. Metody lekkie suche
2.1.4. Metoda mokra
2.2. Docieplanie stropodachów
2.2.1 Stropodachy dwudzielne z niskim poddaszem
2.2.2 Metody docieplania stropodachów
2.3. Ocieplanie ścian piwnic
2.4. Podłogi piwnic przeznaczonych na pobyt ludzi
2.5. Izolacyjność cieplna okien
2.6. Rodzaje wentylacji funkcjonującej w budownictwie
2.6.1. Jakość powietrza wewnętrznego
2.6.2. Przyczyny i skutki złej wentylacji
2.6.3. Odzyskiwanie ciepła z wentylacji
2.7. Podniesienie sprawności instalacji grzewczej
2.7.1. Kwalifikacja i ocena stanu technicznego instalacji
2.7.2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego

I. Wstęp.

1.Wprowadzenie.

Współczesne budownictwo stawia przed projektantami różnych branż nieograniczone zadania i cele, pośród których niepoślednią rolę odgrywają zagadnienia związane z wpływem klimatu zewnętrznego i mikrośrodowiskiem wewnętrznym. To one właśnie decydują o charakterze procesów zachodzących w przegrodach rozdzielających te środowiska i współuczestniczących wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi w uzyskaniu optymalnych warunków użytkowania. Postępujący sukcesywnie wzrost kosztów społecznych pozyskiwania i użytkowania energii spowodował uznanie jej oszczędności
i racjonalizacji wykorzystania jako podstawową potrzebę w działalności gospodarczej. Jest ona realizowana poprzez gruntowną poprawę bilansu energetycznego obiektów budowlanych. Proces termorenowacji dotyczy głównie budynków istniejących, gdyż nowopowstające obiekty wznoszone są na podstawie aktualizowanych co kilka lat, bardziej rygorystycznych normach cieplnych.
Termomodernizacja zmniejsza straty ciepła i koszty ogrzewania, jak również poprawia warunki użytkowania pomieszczeń w budynku. Obejmuje ona szereg różnych usprawnień:

  • wzrost sprawności instalacji grzewczej;
  • ograniczenie ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody;
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez docieplenie i uszczelnienie przegród budowlanych tj. ścian, stropów, dachu, okien, drzwi itp.;
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez likwidację mostków termicznych;
  • ograniczenie ilości ciepła zużywanego na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

Duża część dotychczasowych zabiegów termorenowacyjnych miała za zadanie usunięcie wad technologicznych i usterek związanych z przemarzaniem. Poprawa bilansu energetycznego w obiektach budowlanych musi opierać się na racjonalnym, gruntownym podejściu do problemu. Konieczna jest całościowa i spójna polityka energetyczna państwa promująca oszczędzanie energii poprzez np. system kredytów czy dotacji. W dniu 14 stycznia 1999 roku weszła w życie długo oczekiwana „Ustawa o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych” (Dz.U. nr 162 z 1998 r.) opracowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii wspólnie z Ministerstwem Finansów. Ustawa ustanawia zasady udzielania pomocy finansowej dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pomoc ta zwana premią termomodernizacyjna będzie polegała na umorzeniu 25% zaciągniętego, preferencyjnego kredytu na w/w przedsięwzięcie. Prawidłowy tok postępowania przy docieplaniu budynku powinien być następujący:

a) wstępna diagnoza cieplna budynku i jego instalacji;

b) analiza techniczno – ekonomiczna różnych wariantów termorenowacji wykonana przez doświadczonego audytora;

c) specjalistyczny projekt docieplenia oraz jego realizacja poprzez licencjonowane przedsiębiorstwo;

d) diagnostyka wykonawcza;

e) ocena ewentualnie pomiar faktycznych oszczędności energetycznych.

Liczba stron 59
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Krakowska
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print