Projekt jazu ruchomego z alternatywnymi rozwiązaniami konstrukcji przyczółków

SPIS TREŚCI

1. Wstęp………………………… 2

2. Cel i zakres pracy……………………… 3

3. Charakterystyka obiektu……………………. 4

3.1. Lokalizacja jazu…………………….. 4

3.2. Dane wyjściowe do opracowania projektu…………….. 6

4. Ustalenie podstawowych parametrów umożliwiających wykonanie obliczeń projektowych… 8

4.1. Ustalenie klasy budowli…………………….. 8

4.2. Obliczenia hydrauliczne dla koryta naturalnego i uregulowanego…………. 8

5. Obliczenie światła jazu……………………. 11

5.1. Obliczenie współczynnika dławienia bocznego dla różnych wariantów konstrukcji przyczółków i filarów……………….. 14

6. Obliczenie wymiarów urządzeń do rozpraszania energii wody na dolnym stanowisku…….20

6.1. Obliczenie głębokości niecki wypadowej…………….. 20

6.2. Obliczenie wysokości podniesienia zasuwy…………….. 29

6.3. Obliczenie długości niecki wypadowej……………….. 30

7. Obliczenie filtracji pod budowlą…………………. 32

7.1. Ustalenie obrysu filtracyjnego metodą Bligh’a……………. 33

7.2. Ustalenie obrysu filtracyjnego metodą Lane……………. 34

8. Obliczenia statyczne konstrukcji jazu…………………. 36

8.1. Obciążenia………………………. 36

8.2. Parcie wody……………………… 41

8.3. Sprawdzenie warunków stateczności budowli…………….. 45

8.3.1. Sprawdzenie warunku na przesunięcie…………….. 46

8.3.2. Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa na obrót………… 48

9. Ubezpieczenia dolnego i górnego stanowiska jazu……………… 50

9.1. Ubezpieczenie górnego stanowiska jazu……………… 51

9.2. Ubezpieczenie dolnego stanowiska jazu………………. 52

9.3. Wzniesienie górnej krawędzi umocnień na skarpie………….. 52

9.4. Ustalenie wymiarów płyt żelbetowych do umocnienia dna…………. 53

10. Opis techniczny………………………. 56

11. Zalecenia i wskazania praktyczne…………………… 57

12. Literatura………………………… 59

13. Spis rysunków………………………… 60

14. Spis tabel………………………… 61

15. Załączniki……………………….. 62

Liczba stron 62
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2010