Plan zarządzania wspólnoty mieszkaniowej

SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………………………….………….……3

1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomości …4
1.1.Określenie nieruchomości, stan prawny ………..……..4
1.2. Struktura własnościowa ………………………..…. 4
1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomości …….……………… 5
1.4. Lokalizacja szczegółowa …………………….………….…. 5
1.5. Parametry techniczne budynków ………………….……….……6
1.6. Stan techniczny budynków ………………….………….….. 7
1.7. Charakterystyka nieruchomości ………………….…… 11
1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomości ……………….…….. 11
1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości …..12
1.10. Określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych ….13
1.11. Sposób zarządzania nieruchomością …………………………. 14
1.12. Podsumowanie i wnioski ……………………………… 17

2. Analiza rynku nieruchomości ……………………….. 18
2.1. Wyznaczenie zasięgu i opis rynku nieruchomości w ujęciu historycznym ………………. 18
2.2. Właściciele i najemcy – ich potrzeby i preferencje …………..20
2.3. Nieruchomości porównywalne i konkurencyjne ……………. 21
2.4. Podsumowanie i wnioski ………………………………. 24

3. Bieżąca analiza finansowa ………………………. 25
3.1. Analiza wpływów i wydatków ……………… 25
3.2. Możliwości zwiększenie wpływów i zmniejszenia wydatków ……………………………… 26
3.3. Potencjalne źródła finansowania ……………………. 27
3.4. Określenie wartości nieruchomości ….……………… 27
3.5. Podsumowanie i wnioski ……….…………… 28

4. Analiza strategiczna …………………. 29
4.1. Mocne słabe strony nieruchomości ……………….………. 29
4.2. Ustalenie stopy dyskonta ……………….…………. 30
4.3. Charakterystyka wariantów postępowania ……….. 31

5. Ocena i rekomendacja wariantu postępowania ……….…. 38
5.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów ……………. 38
5.2. Analiza porównawcza wariantów .……………………… 39
5.3. Wskazanie wariantu optymalnego ….…………………. 40

6. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń…..42
7. Podsumowanie planu i wnioski końcowe ……..………… 44

Wstęp

Poniższe opracowanie zostało sporządzone w odpowiedzi na oczekiwania Właścicieli nieruchomości położonej w Turku na oś. Wyzwolenia oraz jako opracowanie w ramach przygotowania do egzaminu na zarządcę nieruchomości.

W siódmym roku istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej pojawiło się naturalne pytanie o koncepcję dalszych działań związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Mieszkańcy budynków znają się, Zarząd Wspólnoty okrzepł w pełnieniu swoich funkcji i wolą większości Właścicieli zadowolonych ze swojej inwestycji i z miejsca zamieszkania jest dbałość o budynki i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Tylko, bowiem w ten sposób możliwym staje się utrzymanie i podniesienie komfortu życia oraz ochrona kapitału zainwestowanego w zakup mieszkania.

Celem właścicieli nieruchomości jest:
a. Rozwój nieruchomości
b. Podniesienie jej standardu oraz atrakcyjności
c. Dbałość o budynki
d. Ochrona zainwestowanego kapitału w zakup mieszkania
Powyższe punkty te wyznaczają zakres i główny cel planu.

Podstawowym celem niniejszego planu zarządzania jest, więc przedstawienie możliwości rozwojowych analizowanej nieruchomości, a także wskazanie strategii działania mającego na celu podniesienie atrakcyjności nieruchomości pod względem użytkowym i technicznym. Zaproponowany w nim wariant rozwojowy nieruchomości wskaże kierunki działań w zakresie poprawnego funkcjonowania nieruchomości, a także drogi pozyskiwania przez Wspólnotę dodatkowych przychodów, mogących wraz z innymi środkami, służyć podnoszeniu atrakcyjności budynków. Analiza finansowa określi pułap zaangażowania kapitału w inwestycje bezpieczne dla Wspólnoty, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami.

Plan zarządzania, czytany przez Właścicieli lokali mieszkalnych spełni rolę poznawczą dotyczącą całej nieruchomości, a ta wiedza na pewno zaprocentuje na najbliższych spotkaniach i zebraniach Wspólnoty.

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2006