Plan zarządzania wspólnoty mieszkaniowej

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomości  4
1.1.Określenie nieruchomości, stan prawny  4
1.2. Struktura własnościowa  4
1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomości  5
1.4. Lokalizacja szczegółowa  5
1.5. Parametry techniczne budynków  6
1.6. Stan techniczny budynków  7
1.7. Charakterystyka nieruchomości  11
1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomości  11
1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości  12
1.10. Określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych  13
1.11. Sposób zarządzania nieruchomością  14
1.12. Podsumowanie i wnioski  17

2. Analiza rynku nieruchomości  18
2.1. Wyznaczenie zasięgu i opis rynku nieruchomości w ujęciu historycznym  18
2.2. Właściciele i najemcy – ich potrzeby i preferencje  20
2.3. Nieruchomości porównywalne i konkurencyjne  21
2.4. Podsumowanie i wnioski  24

3. Bieżąca analiza finansowa  25
3.1. Analiza wpływów i wydatków  25
3.2. Możliwości zwiększenie wpływów i zmniejszenia wydatków   26
3.3. Potencjalne źródła finansowania  27
3.4. Określenie wartości nieruchomości  27
3.5. Podsumowanie i wnioski  28

4. Analiza strategiczna  29
4.1. Mocne słabe strony nieruchomości  29
4.2. Ustalenie stopy dyskonta  30
4.3. Charakterystyka wariantów postępowania  31

5. Ocena i rekomendacja wariantu postępowania  38
5.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów  38
5.2. Analiza porównawcza wariantów  39
5.3. Wskazanie wariantu optymalnego  40

6. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 42

7. Podsumowanie planu i wnioski końcowe  44

Wstęp

Poniższe opracowanie zostało sporządzone w odpowiedzi na oczekiwania Właścicieli nieruchomości położonej w Turku na oś. Wyzwolenia oraz jako opracowanie w ramach przygotowania do egzaminu na zarządcę nieruchomości.

W siódmym roku istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej pojawiło się naturalne pytanie o koncepcję dalszych działań związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Mieszkańcy budynków znają się, Zarząd Wspólnoty okrzepł w pełnieniu swoich funkcji i wolą większości Właścicieli zadowolonych ze swojej inwestycji i z miejsca zamieszkania jest dbałość o budynki i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Tylko, bowiem w ten sposób możliwym staje się utrzymanie i podniesienie komfortu życia oraz ochrona kapitału zainwestowanego w zakup mieszkania.

Celem właścicieli nieruchomości jest:
a. Rozwój nieruchomości
b. Podniesienie jej standardu oraz atrakcyjności
c. Dbałość o budynki
d. Ochrona zainwestowanego kapitału w zakup mieszkania
Powyższe punkty te wyznaczają zakres i główny cel planu.

Podstawowym celem niniejszego planu zarządzania jest, więc przedstawienie możliwości rozwojowych analizowanej nieruchomości, a także wskazanie strategii działania mającego na celu podniesienie atrakcyjności nieruchomości pod względem użytkowym i technicznym. Zaproponowany w nim wariant rozwojowy nieruchomości wskaże kierunki działań w zakresie poprawnego funkcjonowania nieruchomości, a także drogi pozyskiwania przez Wspólnotę dodatkowych przychodów, mogących wraz z innymi środkami, służyć podnoszeniu atrakcyjności budynków. Analiza finansowa określi pułap zaangażowania kapitału w inwestycje bezpieczne dla Wspólnoty, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami.

Plan zarządzania, czytany przez Właścicieli lokali mieszkalnych spełni rolę poznawczą dotyczącą całej nieruchomości, a ta wiedza na pewno zaprocentuje na najbliższych spotkaniach i zebraniach Wspólnoty.

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2006
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print