Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

SPIS TREŚCI

Wstęp …………………………………………………………………………. 3

1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomości …4

1.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami…………4

1.2.Określenie nieruchomości, stan prawny nieruchomości.4

1.3. Struktura własnościowa ………….. 5

1.4. Ogólna lokalizacja nieruchomości, przeznaczenie w MPZP ..5

1.5. Lokalizacja szczegółowa …………….………….…. 6

1.6. Podsumowanie i wnioski ……………..…………. 7

2. Charakterystyka nieruchomości, dane techniczne i funkcjonalne……….8

2.1. Parametry techniczne budynku ….…8

2.2. Stan techniczny nieruchomości…………………………….. 10

2.3. Charakterystyka techniczno-użytkowa nieruchomości . 13

2.4. Zawartość dokumentacji nieruchomości …….……… 13

2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości..14

2.6. Określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych …15

2.7. Sposób zarządzania nieruchomością … 16

2.8. Rynek usług zarządzania nieruchomościami………………………18

2.9. Podsumowanie i wnioski…………..……..…………………19

3. Analiza rynku nieruchomości ……… 20

3.1. Wyznaczenie zasięgu i opis rynku nieruchomości w ujęciu historycznym ………………. 20

3.2. Właściciele i najemcy – ich potrzeby i preferencje ……..21

3.3. Nieruchomości porównywalne i konkurencyjne ……………. 22

3.4. Podsumowanie i wnioski ……………………. 25

4. Bieżąca analiza finansowa ………………………………………. 26

4.1. Analiza wpływów i wydatków ………………………………… 26

4.2. Możliwości zwiększenie wpływów i zmniejszenia wydatków ……………………………… 27

4.3. Potencjalne źródła finansowania ………………………………. 28

4.4. Określenie wartości nieruchomości ……………….……………… 28

4.5. Podsumowanie i wnioski ……………….…………… 29

5. Analiza strategiczna …………………………………. 30

5.1. Mocne słabe strony nieruchomości ……………….………. 30

5.2. Ustalenie stopy dyskonta …………………………………….…………. 31

5.3. Charakterystyka wariantów postępowania ………………….. 33

6. Ocena i rekomendacja wariantu postępowania ……………. 46

6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów ………………. 46

6.2. Analiza porównawcza wariantów …….……………………… 47

6.3. Wskazanie wariantu optymalnego ….…………………. 47

7. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń……………48

8. Podsumowanie planu i wnioski końcowe …..……………….… 50

9. Wykaz załączników………………………………….………51

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2008