Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 6
2.2. Lokalizacja ogólna 7
2.3. Lokalizacja szczegółowa 8
2.4. Opis i stan techniczny budynku 9
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 13
2.6. Zwartość dokumentacji 15
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 16
2.8. Określenie potrzeb remontowych 18
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 19
10. Podsumowanie i wnioski 21

3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22
3.1. Określenie zasięgu rynku 22
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 23
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 23
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 25
3.5. Podsumowanie i wnioski 26

4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 27
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 27
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 30
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 31
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 34
4.5. Podsumowanie i wnioski 36

5. ANALIZA STRATEGICZNA 37
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 37
5.2. Określenie wariantów postępowania 38

6. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ 40
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań 40
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego 44

7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 47

8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 49

9. SPIS TABEL 51

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2008
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print