Systemy dociepleń budynków na przykładzie domu jednorodzinnego wolnostojącego znajdującego się w Radomiu na ul. Sławnej

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
MATERIAŁY STOSOWANE DO DOCIEPLANIA BUDYNKÓW
1.1. ZASTOSOWANIE DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
1.2. WEŁNA MINERALNA
1.3. STYROPIAN I JEGO POCHODNE
1.4. INNE NIETYPOWE MATERIAŁY OCIEPLENIOWE
ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA METOD STOSOWANYCH PRZY DOCIEPLENIACH BUDYNKÓW
2.1. OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
2.1.1. ZASADY OGÓLNE OCIEPLANIA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
2.1.2. BŁĘDY PRZY DOCIEPLANIU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
2.2. OCIEPLENIE METODĄ SUCHĄ
2.3. SIDING
ROZDZIAŁ III
EKONOMIZACJA STOSOWANIA SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ
3.1. WEŁNA CZY STYROPIAN
3.2. JAK, CZYM I KIEDY DOCIEPLAĆ DOM
3.3. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W OCIEPLANIU
3.4. WADY I ZALETY STOSOWANYCH SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ
ROZDZIAŁ III
DOBÓR DOCIEPLENIA DO BUDYNKU PRZY UL. SŁAWNEJ
4.1. OPIS BUDYNKU
4.2. ZASTOSOWANE RODZAJE DOCIEPLEŃ
ZAKOŃCZENIE
PRZYPISY
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Polska jest krajem, stojącym wobec dramatycznych wyzwań i problemów energetycznych. Budując nową gospodarkę, przejęliśmy energetykę od poprzedników, prowadzących samobójczą i ekonomicznie nieuzasadnioną politykę w tym zakresie. Dzisiaj – jak nigdy przedtem – palące staje się pytanie: jak zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie na energię w warunkach rynkowej opłacalności i wymagań proekologicznych? Odpowiedź wydaje się być jedna – trzeba oszczędzać od zaraz. Nie ma rady! To nakaz chwili, to bezwzględna konieczność.

Jednym z poważnych źródeł tych oszczędności jest użytkowanie energii w budownictwie. Trzeba, bowiem wiedzieć, że ten właśnie sektor „komunalno – bytowy” pochłania ok. 44% całkowitej energii, produkowanej w kraju. Ocenia się, że dobrze prowadzone prace, związane z oszczędnościami w tej branży, mogłyby dać krajowi roczne oszczędności, stanowiące ekwiwalent ok. 7 mln ton węgla opałowego. Warto zastanowić się, jak przełożyć te cyfry na poczucie komfortu życia każdego obywatela.

Proponuję poniżej pobawić się kilkoma prostymi działaniami, aby ocenić tzw. ekologiczny efekt dociepleń budynków standardowymi materiałami termoizolacyjnymi, czyli styropianem i wełną mineralną. Spróbujmy ocenić, co – z punku widzenia poprawy jakości życia – zyskuje każdy z nas, przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

W ostatnich latach pojawiło się w sprzedaży, wiele towarów do docieplania, nie mających dopuszczenia do obrotu w Polsce. Wielu również znanych producentów, w bieżącym roku, oferuje do sprzedaży nowe produkty, m.in. kleje, nie mające dopuszczenia do obrotu w Polsce. Produkty te nie mają Aprobaty Technicznej i Certyfikatu. Jednym ze składników w tych produktach jest wapno, które nie może być stosowane w klejach do docieplania. Obecność wapna wyklucza stosowanie kleju do nakładania tynków akrylowych. Zanim kupimy tani produkt, przeczytajmy Aprobatę i Certyfikat dla produktu. Dotyczy to tzw. „szczególnie tanich” klejów oferowanych do przyklejania styropianu oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego. Kupimy tanio, ale kto poniesie skutki zastosowania niewłaściwego towaru? Konsekwencje takiego zakupu poniesie na pewno Nabywca i Wykonawca.

Docieplamy tanio, jeżeli spełnione będą następujące warunki. Warunek podstawowy, prace wykonujemy, raz a dobrze.

Pozostałe warunki:

  • prace należy wykonywać po opracowaniu procesu technologicznego docieplania i zgodnie z tym procesem,
  • stosować towary dopuszczone do obrotu,
  • prace docieplające może wykonać ekipa mająca stosowne kwalifikację, potwierdzone certyfikatem umiejętności,
  • firma powinna mieć doświadczenie w wykonywaniu prac docieplających,
  • wszystkie etapy oraz całość pracy należy odbierać przez przedstawiciela inwestora.

Wykonawca powinien udzielić gwarancji na wykonane prace.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka materiałów stosowanych w systemach dociepleń ze szczególnym uwzględnieniem styropianu oraz wełny mineralnej. Rozdział drugi opisuje metody systemów dociepleń oraz najczęściej popełniane błędy podczas stosowania poszczególnych metod. Trzeci rozdział rozpatruje aspekty ekonomiczne stosowanych materiałów oraz systemów dociepleń dostępnych na Polskim rynku budowlanym.

Liczba stron 73
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2005
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print