Dylematy stosunków polsko-rosyjskich

Spis treści

Wprowadzenie  7

I. Przemiany polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 8
1.1. Usamodzielnienie działań Polski 8
1.2. Zmiana sojuszy 11
1.3. Orientacja zachodnia Polski  14

II. Dylematy stosunków polsko-rosyjskich lat 90 17

III. Spór o tradycje polityczne 23
3.1. Spór o sprawy katyńskie 23
3.2. Spór o wojnę 1920 roku 29
3.3. Różnice zdań w ocenie drugiej wojny światowej 34

IV. Dylematy stosunków gospodarczych 37
4.1. Problemy wymiany handlowej 37
4.2. Sporne kwestie energetyczne 41
4.3. Różnice i podobieństwa form nacisku 46
4.3.1. Ropa i gaz 47

Podsumowanie 54
Bibliografia 58

Wprowadzenie

Na temat stosunków pomiędzy Polską a Rosją zapisano już tony papieru i wypowiedziano miliony mniej lub bardziej sensownych słów. Niewiele jest tematów tak bardzo przesiąkniętych politycznymi ideologiami, martyrologią i nienawiścią.

W przypadku polskiego społeczeństwa, od wielu lat istnieje prosty podział. Mamy przeważającą większość odnoszącą się do Rosjan z pogardą, nienawiścią lub co najmniej nieufnością. Przez ostatnie kilkaset lat istniała również nieliczna mniejszość, która próbowała uzdrowić stosunki, niestety często działając na granicy zdrady.

U podstaw wszystkich rodzimych dyskusji na tematy związane ze Wschodem, pojawia się zasadnicze pytanie o to, czy Polska i Rosja mogą w ogóle na dłuższą metę normalnie współistnieć.
Rosjanie są często pełni dobrych chęci, ale wyrażają je z perspektywy mieszkańców imperium. Mówią o słowiańskim braterstwie i mają żal, że po tylu latach łaskawego traktowania ze strony białych i czerwonych carów Polacy rzucają w nich „kalumniami”. Ci z kolei nie mają dla tego punktu widzenia zrozumienia i nie potrafią zrozumieć, że dla Kremla Rzeczpospolita jest tylko jednym z wielu sąsiadów i to wcale nie najpotężniejszym.

Wzajemnych żalów, stereotypów i szyderstw jest jeszcze wiele. Jeśli dorzucić do nich jak skutecznym narzędziem walki politycznej w obu krajach jest budzenie resentymentów narodowych, wieloletnie waśnie wydają się być już nie do rozwikłania.

Celem pracy jest omówienie dylematów stosunków polsko – rosyjskich. Praca podzielona została na cztery rozdziały.

W pierwszym rozdziale przedstawiono przemiany polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, drugi rozdział omawia dylematy stosunków polsko-rosyjskich lat 90.

W trzecim rozdziale zawarto dylematy dotyczące tradycji politycznych pomiędzy Polską a Rosją, ostatni rozdział podejmuje tematykę polsko – rosyjskich stosunków gospodarczych.

Przy pisaniu pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu, której wykaz zamieszczony został w bibliografii.

Liczba stron 60
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print