Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I – Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego

1. Pojęcia rasizmu i ksenofobii w naukach społecznych oraz w nauce o stosunkach międzynarodowych
2. Wspólnotowe traktaty założycielskie – podstawy rozwoju acquis communautaire
2.1. Jednolity Akt Europejski – początek zmian traktatowych
3. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht początkiem rewolucji?
3.1. Zapisy traktatowe
3.2. Znaczenie Traktatu o Unii Europejskiej dla walki z rasizmem i ksenofobią

ROZDZIAŁ II – Obecna rola Unii w walce z rasizmem i ksenofobią

1. Zmiany wprowadzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego
1.1 Zapisy traktatowe zmienionego Traktatu o Unii Europejskiej
1.2. Zapisy traktatowe Traktatu o Wspólnocie Europejskiej
1.3. Znaczenie Traktatu Amsterdamskiego dla walki z rasizmem i ksenofobią
2. Inne kroki prawne podejmowane w ramach prac Wspólnot Unii
2.1. Instytucje UE siłą napędową walki z rasizmem i ksenofobią
2.2. Postanowienia szczytów Rady Europejskiej
3. Rola Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC)
4. Walka z rasizmem i ksenofobią w różnych obszarach życia publicznego
4.1. Przeciwdziałanie rasizmowi w sporcie
4.2. Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy
4.3. Skrajna prawica i rasizm – niebezpieczeństwo dla demokracji, czy fundament demokratycznej swobody wypowiedzi politycznej
4.4. Walka z rasizmem i ksenofobią w środkach masowego przekazu
4.5. Edukacja przeciwko nietolerancji
5. Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy
6. Perspektywy wzmocnienia działań antyrasistowskich w Unii Europejskiej.
6.1. Współpraca międzynarodowa jako element wzmacniający walkę z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III – Rasizm i ksenofobia w Polsce

1. Zjawisko nietolerancji w Polsce – aspekt historyczny
2. Współczesny Polak a inna nacja
3. Działania zmierzające do likwidacji barier międzykulturowych
3.1. Edukacja w szkole
3.2. Rola mediów
3.3. Rola państwa
4. Ocena działań podejmowanych w Polsce przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej pracy jest walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski. Rasizm i ksenofobia są problemami społecznymi, które w coraz większym stopniu angażują zarówno państwa członkowskie UE, jak i całą strukturę Unii. Praca ta ma na celu zbadanie, jak Unia Europejska radzi sobie z tymi problemami i jakie są konsekwencje jej działań dla Polski.

Pierwszy rozdział będzie dotyczył walki z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego. Omówimy pojęcia rasizmu i ksenofobii w naukach społecznych oraz w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przyjrzymy się, jak te problemy były traktowane na poziomie traktatów założycielskich i jak wprowadzenie Jednolitego Aktu Europejskiego oraz Traktatu o Unii Europejskiej wpłynęło na walkę z rasizmem i ksenofobią w UE.

Rozdział drugi skupi się na obecnej roli Unii w walce z rasizmem i ksenofobią. Szczegółowo omówimy zmiany wprowadzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego i ich znaczenie dla walki z rasizmem i ksenofobią. Przyjrzymy się innym krokom prawnym podejmowanym w ramach prac Wspólnot Unii oraz roli Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobią (EUMC). Przeanalizujemy, jak UE zwalcza rasizm i ksenofobię w różnych obszarach życia publicznego, a także jej współpracę z Radą Europy i perspektywy wzmocnienia działań antyrasistowskich.

Trzeci rozdział będzie dotyczył rasizmu i ksenofobii w Polsce. Przyjrzymy się zjawisku nietolerancji w Polsce z perspektywy historycznej, a także obecnej postawy Polaków wobec innych narodów. Omówimy działania mające na celu likwidację barier międzykulturowych oraz ocenimy działania podejmowane w Polsce przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.

Praca ta ma na celu przyczynić się do zrozumienia, jak Unia Europejska radzi sobie z problemem rasizmu i ksenofobii, i jakie są konsekwencje jej działań dla Polski.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print