Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I – Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego

1. Pojęcia rasizmu i ksenofobii w naukach społecznych oraz w nauce o stosunkach międzynarodowych
2. Wspólnotowe traktaty założycielskie – podstawy rozwoju acquis communautaire
2.1. Jednolity Akt Europejski – początek zmian traktatowych
3. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht początkiem rewolucji?
3.1. Zapisy traktatowe
3.2. Znaczenie Traktatu o Unii Europejskiej dla walki z rasizmem i ksenofobią

ROZDZIAŁ II – Obecna rola Unii w walce z rasizmem i ksenofobią

1. Zmiany wprowadzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego
1.1 Zapisy traktatowe zmienionego Traktatu o Unii Europejskiej
1.2. Zapisy traktatowe Traktatu o Wspólnocie Europejskiej
1.3. Znaczenie Traktatu Amsterdamskiego dla walki z rasizmem i ksenofobią
2. Inne kroki prawne podejmowane w ramach prac Wspólnot Unii
2.1. Instytucje UE siłą napędową walki z rasizmem i ksenofobią
2.2. Postanowienia szczytów Rady Europejskiej
3. Rola Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC)
4. Walka z rasizmem i ksenofobią w różnych obszarach życia publicznego
4.1. Przeciwdziałanie rasizmowi w sporcie
4.2. Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy
4.3. Skrajna prawica i rasizm – niebezpieczeństwo dla demokracji, czy fundament demokratycznej swobody wypowiedzi politycznej
4.4. Walka z rasizmem i ksenofobią w środkach masowego przekazu
4.5. Edukacja przeciwko nietolerancji
5. Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy
6. Perspektywy wzmocnienia działań antyrasistowskich w Unii Europejskiej.
6.1. Współpraca międzynarodowa jako element wzmacniający walkę z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III – Rasizm i ksenofobia w Polsce

1. Zjawisko nietolerancji w Polsce – aspekt historyczny
2. Współczesny Polak a inna nacja
3. Działania zmierzające do likwidacji barier międzykulturowych
3.1. Edukacja w szkole
3.2. Rola mediów
3.3. Rola państwa
4. Ocena działań podejmowanych w Polsce przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print