Polityka ochrony środowiska Rzeczypospolitej Polskiej w procesie integracji ze standardami Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział I: Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Istota izakres przedmiotowy. 9
Podstawy prawne europejskiej polityki ochrony środowiska 10
Zasady europejskiej polityki ochrony środowiska 14
Obszary europejskiej polityki ochrony środowiska 15
Powietrze 16
Woda 17
Przyroda 18
Odpady 19
Hałas 20
Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie 21
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 23
Narzędzia i metody realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska 24
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 28

Rozdział II: Polityka ochrony środowiska w Polsce. Istota i zakres przedmiotowy. 32
Podstawy prawne polskiej polityki ochrony środowiska 32
Obszary polskiej polityki ochrony środowiska 34
Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin 35
Ochrona wód oraz środowiska morskiego 36
Ochrona powietrza 39
Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego 40
Ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska 43
Ochrona zieleni w miastach i wsiach 43
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami 44
Ochrona przed promieniowaniem 46
Postępowanie z odpadami 47
Narzędzia i metody realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 49
Administracja środowiska naturalnego w Polsce 49
Środki ekonomiczne. Kary i opłaty. 53
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 56

Rozdział III: Proces dostosowywania polityki ochrony środowiska w Polsce do polityki w Unii Europejskiej. 59
Podstawy prawne 60
Organy władzy państwowej zajmujące się dostosowywaniem polskiej polityki ochrony środowiska do standardów obowiązujących w UniiEuropejskiej 61
Dostosowywanie polskiego prawa ochrony środowiska do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej 66
Powietrze 69
Woda 70
Odpady 72
Przyroda 74
Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) 76
Chemikalia 77
Ryzyko przemysłowe i zanieczyszczenia przemysłowe 78
Bezpieczeństwo radiologiczne 79
Hałas 80
Geologia i górnictwo 81
Dostosowywanie narzędzi realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 81

Zakończenie 88
Bibliografia 94

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print