Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską

ROLNICTWO POLSKIE W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE RYNKU ZBÓŻ

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka rolna Unii Europejskiej 5
1. Geneza Unii Europejskiej 5
2. Polityka Unii w zakresie rolnictwa 14
2.1. Powstanie, cele i główne zasady Wspólnej Polityki Rolnej 14
2.2. Interwencjonizm państwowy w regulacji rynku rolnego Unii Europejskiej 16
2.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 25
2.4. Organizacja Wspólnej Polityki Rolnej 29
2.5. Efekty Wspólnej Polityki Rolnej 32

Rozdział II. Koncepcja polityki rolnej w Polsce. 36
2.1. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej. 36
2.2 Priorytety procesu integracyjnego (dostosowawczego). 38
2.3 Stan polskiego rolnictwa. 40

Rozdział III. Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie rynku zbóż 49
3.1 Cele polityki rolnej i metody ich realizacji na rynku zbóż w Polsce i UE. 50
3.2 Poziom produkcji zbóż w Polsce i krajach UE. 52
3.3 System regulacji rynku zbożowego w Polsce i w Unii Europejskiej 58
3.4 Szanse i zagrożenia związane z procesem ujednolicania systemu regulacji rynku zbóż 66

Zakończenie 70
Bibliografia 72

WSTĘP

Tematem niniejszej pracy jest analiza procesu integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie rynku zbóż. Rolnictwo jest sektorem o kluczowym znaczeniu dla Polski, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, dlatego też procesy zmierzające do jego integracji z Unią Europejską są szczególnie istotne.

Rozdział I będzie dotyczył polityki rolnej Unii Europejskiej. Przyjrzymy się genezie Unii, a następnie przeanalizujemy politykę Unii w zakresie rolnictwa, w tym powstanie, cele i główne zasady Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), interwencjonizm państwowy w regulacji rynku rolnego Unii Europejskiej, reformy WPR, organizację WPR, a także jej efekty.

Rozdział II będzie poświęcony koncepcji polityki rolnej w Polsce. Przeanalizujemy polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej, omówimy priorytety procesu integracyjnego (dostosowawczego), a także obecny stan polskiego rolnictwa.

W Rozdziale III skupimy się na integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie rynku zbóż. Omówimy cele polityki rolnej i metody ich realizacji na rynku zbóż w Polsce i UE, przeanalizujemy poziom produkcji zbóż w Polsce i krajach UE, a także systemy regulacji rynku zbożowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Na koniec omówimy szanse i zagrożenia związane z procesem ujednolicania systemu regulacji rynku zbóż.

Celem pracy jest zrozumienie procesu integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską i identyfikacja kluczowych wyzwań, z jakimi Polska musi się zmierzyć w tym kontekście. Praca ta powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia specyfiki i skomplikowania procesu integracji rolnictwa Polski z UE.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print