Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską

ROLNICTWO POLSKIE W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE RYNKU ZBÓŻ

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka rolna Unii Europejskiej 5
1. Geneza Unii Europejskiej 5
2. Polityka Unii w zakresie rolnictwa 14
2.1. Powstanie, cele i główne zasady Wspólnej Polityki Rolnej 14
2.2. Interwencjonizm państwowy w regulacji rynku rolnego Unii Europejskiej 16
2.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 25
2.4. Organizacja Wspólnej Polityki Rolnej 29
2.5. Efekty Wspólnej Polityki Rolnej 32

Rozdział II. Koncepcja polityki rolnej w Polsce. 36
2.1. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej. 36
2.2 Priorytety procesu integracyjnego (dostosowawczego). 38
2.3 Stan polskiego rolnictwa. 40

Rozdział III. Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie rynku zbóż 49
3.1 Cele polityki rolnej i metody ich realizacji na rynku zbóż w Polsce i UE. 50
3.2 Poziom produkcji zbóż w Polsce i krajach UE. 52
3.3 System regulacji rynku zbożowego w Polsce i w Unii Europejskiej 58
3.4 Szanse i zagrożenia związane z procesem ujednolicania systemu regulacji rynku zbóż 66

Zakończenie 70

Bibliografia 72

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print